fotoleerlingenraadOp Melanchthon Wilgenplaslaan vinden we het belangrijk dat de stem van leerlingen gehoord wordt. Of het nu gaat om een schoolfeest of de kerstviering, een Valentijnsfeest of  een disco, de leerlingenraad wordt erbij betrokken.

De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle leerjaren. Elke klas levert een lid. De leerlingenraad vergadert vier tot zes keer per jaar. De leden van de leerlingenraad kiezen een voorzitter en een secretaris. De voorzitter leidt de vergadering en de secretaris schrijft op wat er gezegd en afgesproken wordt. Zo kan er nooit verwarring ontstaan.

Als een leerling lid wil worden van de leerlingenraad is het mogelijk om zich daarvoor in de klas verkiesbaar stellen. De klasgenoten bepalen uiteindelijk wie er namens hen in de raad komt.

Voor informatie over de leerlingenraad kun je terecht bij mevrouw Mol.

Medezeggenschapsraad

Zoals elke school heeft ook Melanchthon Wilgenplaslaan een medezeggenschapsraad. Op de algemene website van Melanchthon vindt u onder het kopje “Organisatie” meer informatie over de medezeggenschapsraad.