Je gunt alle Rotterdamse leerlingen een school als Melanchthon Wilgenplaslaan!

Melanchthon Wilgenplaslaan ontving op maandag 21 januari jl. het predicaat ‘Excellent’ van de Inspectie van het Onderwijs. De Onderwijsinspectie deelt elk jaar de predicaten ‘excellent’ uit aan scholen die niet alleen goed zijn, maar zich ook onderscheiden met inspirerend of vernieuwend onderwijs. Dit compliment aan scholen is drie jaar geldig.

Melanchthon Wilgenplaslaan ontving het predicaat ‘excellent’ voor het vaardighedenbeleid. Eerder dit schooljaar ontving de school al als een van weinige scholen in een grote stad het predicaat ‘goed’ voor het totale onderwijs.

Melanchthon Wilgenplaslaan is een vmbo-school met de leerwegen basis, kader en gemengd. Naast de uitstroomprofielen Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen is er ook een speciale route voor topsporters.

Vier jaar geleden verhuisde Melanchthon Wilgenplaslaan (toen nog Melanchthon Prinses Irene) naar een nieuwe locatie. Behalve dat er werd gebouwd aan een mooie, nieuwe omgeving, werd er ook gebouwd aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Behalve dat de Inspectie dit beloonde met het predicaat goed, werd het ook beloond door steeds meer ouders die deze school uitkozen met en voor hun kinderen. De school telt inmiddels 383 leerlingen en wil groeien naar maximaal 400 leerlingen.

Leerlingen krijgen op Melanchthon Wilgenplaslaan naast ‘Gewoon goed onderwijs!’ een excellent programma vaardighedenonderwijs waarin leerlingen gedurende hun schoolcarrière in een veilig klimaat (aldus de jury) werken aan vaardigheden die nodig zijn voor hun persoonlijk leven, hun beroepsmatige toekomst en hun leven als burger. Het klimaat van veiligheid wordt geschapen doordat de school actief handelt en werkt vanuit de waarden ‘vriendelijkheid, veiligheid en verantwoordelijkheid’.

Binnen het vaardighedenonderwijs worden leerlingen 26 verschillende vaardigheden aangeleerd van en tussen leerjaar 1 tot en met 4. Vijf keer per jaar wordt hierover met leerlingen een ontwikkelgesprek gevoerd waarbij leerlingen aangeven hoe ze aan de vaardigheid hebben gewerkt en leveren ze bewijslast voor hun vorderingen. Het viel de jury hierbij op dat leerlingen bij deze gesprekken een enorme betrokkenheid toonden en creativiteit aan de dag legden.

De jury loofde in het juryrapport de veilige sfeer in de school, die zij waarneembaar sterker noemt dan bij de omringende scholen, die een krachtige voedingsbodem vormt voor motivatie om te leren. De jury eindigde het beoordelingsbezoek in november 2018 met de woorden: “Je gunt alle Rotterdamse leerlingen een school als Melanchthon Wilgenplaslaan.”

Deel dit artikel: