Naamloos-1
Ons nieuwe gebouw aan de Wilgenplaslaan

 

hebjeeenvraag

 

Wanneer is Melanchthon Wilgenplaslaan de school voor jou?

Melanchthon Wilgenplaslaan is een kleine VMBO school in Rotterdam-Schiebroek voor:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
 • Gemengde leerweg (GL)
  Met of zonder leerwegondersteuning (LWOO).

In onze brochure en op deze website kun je informatie vinden over leerjaar 1talent-uren, opleidingen, en ons nieuwe gebouw.

 

Onderwijs maken we samen

Leerlingen, ouders en medewerkers van de school werken samen. Ouders zijn altijd welkom en worden betrokken bij onze school. Zo organiseren wij:

 • Elk jaar een kennismakingsgesprek ouders, leerling en mentor
 • Informatieavonden
 • Drie keer per jaar gesprek ouders, leerling en mentor over het rapport

Melanchthon Wilgenplaslaan beschikt over medewerkers ouderbetrokkenheid (MOB). Zij leggen contacten met ouders/verzorgers van leerlingen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond. De medewerkers ouderbetrokkenheid organiseren voor alle ouders cursussen en kennismakingsochtenden en bieden ondersteuning waar nodig in de contacten tussen ouders/verzorgers en medewerkers van de school. Meer informatie over begeleiding vindt u op de pagina leerlingenbegeleiding.

 

Aanmelden

 • Aanmelden kunnen de leerlingen met een advies voor:
  – Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
  – Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
  – Gemengde leerweg (GL)
  Met of zonder leerwegondersteuning (LWOO)
 • Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat ze akkoord gaan met:
  – de schoolregels
  – de manier waarop wij met elkaar omgaan vanuit onze identiteit
 • Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, is het verplicht dat ouders alle documenten overleggen die van toepassing zijn
  TIP: kijk voor ons schoolprofiel op de website van Koers VO.

Na de aanmelding vragen wij informatie op bij de school van de basisschool. Om zo’n belangrijk besluit te nemen hebben we een compleet dossier (= alle noodzakelijke gegevens) nodig. Leerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben en zijn aangemeld in de aanmeldingsperiode, zodra het dossier compleet is bericht over de plaatsing.

 

Hoe aanmelden?

Om je aan te melden, kun je ons bellen voor een afspraak via telefoonnummer 010-418 36 60 of via ons aanmeldformulier.

 

aanmelden3 brochure2 opleidingen2