Plan van aanpak “Heropening na zomervakantie”

Beste ouders en leerlingen,

We zijn verheugd dat we het schooljaar weer konden starten met fysiek onderwijs. Alle leerlingen weer op school!

Om dit, zolang het Coronavirus er nog is, op een verantwoorde en veilige manier te kunnen realiseren, houden we ons aan het beleid en de aanwijzingen van OCW en de VO-Raad die zijn gebaseerd op de adviezen van het outbreak managementteam en RIVM. 

We kunnen ons voorstellen dat er, ondanks de genomen maatregelen, toch leerlingen en/of collega’s zijn die uit voorzorg thuisblijven en zich laten testen of in quarantaine moeten vanwege een thuissituatie. Dit betekent iets voor ons onderwijs de komende periode. Lessen zullen soms op afstand gegeven worden, leerlingen zullen soms op afstand onderwijs krijgen. Onze nieuwe werkelijkheid voorlopig.

We zullen u hier niet iedere keer over informeren. U kunt erop vertrouwen dat als er aanleiding is voor verdere maatregelen, we dit direct met u communiceren. We houden dan de lijnen kort!

Het plan van aanpak dat Melanchthon Wilgenplaslaan heeft gemaakt voor de heropening na de zomervakantie is te downloaden door op onderstaande link klikken:

Plan van aanpak “Heropening na zomervakantie

Goed toekomstgericht onderwijs

Goed contact met ouders