Tijdelijke sluiting school

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Het kabinet heeft op zondagmiddag 15 maart 2020 uitgesproken dat alle scholen dicht gaan per maandag 16 maart 2020 tot 6 april 2020. Meer informatie vindt u bijgevoegde brief.
In de komende dagen zullen de medewerkers op school komen om te onderzoeken hoe er onderwijs op afstand kan worden aangeboden. De prioriteit ligt hier bij de examenkandidaten in het derde en vierde leerjaar.

Wij gaan uit van ieders begrip.

Vriendelijke groet,

Adjunct- directeur
V. Wolsheimer

Goed toekomstgericht onderwijs

Goed contact met ouders