Elke leerling een succesvolle start in de maatschappij!

Melanchthon Wilgenplaslaan zorgt ervoor dat elke leerling na afronding van de schoolloopbaan op zijn/haar niveau:

 • een persoonlijk perspectief heeft
 • zich een onafhankelijk oordeel kan vormen
 • lerend vermogen heeft en kan reflecteren op het eigen leerproces
 • creatief en inventief is
 • zelfredzaam is en probleemoplossend kan denken en handelen
 • communicatief en sociaal vaardig is vanuit een levensbeschouwelijke achtergrond beschikt over maatschappij- en normbesef.

Melanchthon Wilgenplaslaan stimuleert bij de leerlingen een actieve leerhouding en dagen hen uit tot het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Docenten en ondersteunend personeel maken didactische en pedagogische keuzes op basis van de bovenstaande punten.

Onderwijsmissie

fotoonderwijsvisieWe willen op al onze vestigingen onderwijs bieden dat het beste uit de leerling naar boven haalt. We willen leerlingen zorgvuldig begeleiden op weg naar zelfstandigheid in een uitdagende en bezielende leeromgeving en een positief leerklimaat.

Op Melanchthon Wilgenplaslaan streven we naar eigentijds onderwijs op maat. Onze visie op onderwijs ziet u onder meer terug in de onderstaande punten.

 • We besteden veel aandacht aan Taalbeleid: bij binnenkomst worden de leerlingen getest op een eventuele taalachterstand of leerprobleem. Vervolgens worden zij begeleid en gedurende hun hele schoolloopbaan in de gaten gehouden.
 • We besteden veel aandacht aan de sfeer en leefklimaat op school. De aula is schoon en netjes, de kantine levert lekker eten enzovoort.
 • In leerjaar 1 t/m 3 hebben leerlingen een mentorles. Daarin komen belangrijke dingen aan de orde zoals puberteit, opkomen voor jezelf, pesten, vriendschap.
 • In het Taakspel leren leerlingen zich op een speelse manier houden aan de regels in de klas te houden. Dat leidt tot een positievere sfeer in de klas.
 • Met ‘GOALS’ worden leerlingen op een positieve manier betrokken bij de school en het onderwijs.

Bezoek onze open dag