Op Melanchthon Wilgenplaslaan kunnen leerlingen een diploma halen in de sectoren Economie & Ondernemen of Zorg & Welzijn. In de loop van het tweede leerjaar doen de leerlingen loopbaanactiviteiten waarbij ze diverse ervaringen opdoen. Op deze manier kunnen de leerlingen samen met hun ouders en docenten aan het eind van het tweede leerjaar een goede keuze maken voor één van de twee sectoren: Economie & Ondernemen of Zorg & Welzijn. In het derde leerjaar doen de leerlingen examen in de gekozen sector. Na het examen en de stage in het derde leerjaar mogen de leerlingen in het vierde leerjaar een nieuwe keuze maken voor een uitstroomprofiel. Op Melanchthon Wilgenplaslaan hebben we drie uitstroomprofielen:

 • Ondernemen
 • Welzijn
 • Sport

Perfect voor als een leerling nog niet helemaal zeker weet wat hij of zij wil worden of zichzelf juist wilt verdiepen in een bepaalde sector.

Je vindt alles over de opleidingen van Melanchthon Wilgenplaslaan in de speciale loopbaan brochure. Klik hier om de brochure te bekijken.

Economie & Ondernemen (E&O)

melanchthon_wilgenplaslaan_echt_mooij_fotografie-drukwerk-162Dit is een voorbereidende opleiding voor beroepen in de administratie en in de handel. Deze opleiding is voor leerlingen die bijvoorbeeld willen werken als receptionist / baliemedewerker, vertegenwoordiger, administratief medewerker, boekhouder of verkoopmedewerker. Een brede opleiding voor economische en dienstverlenende beroepen. Meer informatie over Economie & Ondernemen vindt je in het filmpje van “Bekijk je toekomst nu“.

Profielvakken E&O:

 • Commercieel
 • Secretarieel
 • Logistiek
 • Administratie

Zorg & Welzijn (Z&W)

Deze sector bereidt leerlingen voor op beroepsopleiding in de dienstverlening, zorg en het welzijn. Deze opleiding is voor leerlingen die in de begeleiding met (jonge) kinderen of ouderen willen werken. Maar bijvoorbeeld ook als activiteitenbegeleider, facilitaire dienstverlener, medewerker in de recreatie/toerisme, welzijnswerker, medewerker in de catering, klassenassistent of geüniformeerde beroepen waar je sportief voor moet zijn zoals politie, brandweer, leger of beveiliging. Meer informatie over Zorg & Welzijn vindt je in het filmpje van “Bekijk je toekomst nu“.

Profielvakken Z&W:

 • Mens & Gezondheid
 • Mens & Omgeving
 • Mens & Activiteit
 • Mens & Zorg

Uitstroomprofielen

Wij bieden op Melanchthon Wilgenplaslaan de uitstroomprofielen Ondernemen, Welzijn en Sport aan. In het overzicht hieronder is te zien welke vakken er bij deze uitstroomprofielen horen. Als het examen in het derde leerjaar behaald is, kan er één van onderstaande uitstroomprofielen in leerjaar 4 worden gekozen.

Ondernemen
Ondernemen
Multimediaal product maken
Presenteren, promoten en verkopen
Marketing
Welzijn
Voeding en Beweging
Facilitaire dienstverlening
EHBO
Dagbesteding
Sport
Sport en Bewegen
Geüniformeerde dienstverlening
Ondernemen
Evenementen

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding

In leerjaar 3 en 4 zijn aanleren en trainen van vaardigheden heel belangrijk. Deze vaardigheden bereiden de leerlingen voor op de loopbaan als werknemer, ondernemer en burger. Welke vaardigheden zijn dit? Vijf voorbeelden van vaardigheden die er worden getraind in leerjaar 3 en 4:

 • Het kunnen presenteren voor een groep
 • Afspraken kunnen nakomen
 • Werken volgens een planning
 • Gebruiken van digitale systemen in een organisatie
 • Kritisch kijken naar jezelf en verbeterpunten uitvoeren

Vier keer per jaar voeren we een gesprek met de leerlingen om te praten over de loopbaanontwikkeling. We willen dan van iedere leerling wat er is geleerd (van de keuzes die er zijn gemaakt). En natuurlijk willen we ook weten wat de leerlingen bezig houdt, wat de toekomstdroom is, wat de talenten zijn, welk beroep er bij de leerling past en welke volgende stap in de studieloopbaan past bij de toekomstdroom!

Voor welk profiel of sector de leerlingen ook kiezen; veel praktijk! De leerlingen maken op een praktische manier kennis met de vaardigheden die nodig zijn. Dit doen we zo veel mogelijk in echte situaties, zoals bijvoorbeeld tijdens stages of een bijbaan, trainingen die er op een sportclub worden gegeven of zelfs tijdens een open dag.

Kortom, er wordt aan een hoop vaardigheden gewerkt die de leerlingen voorbereiden op het MBO, de toekomstige stages en het beroep.

Vernieuwing VMBO