Ouderraad

Onze school heeft een actieve ouderraad, die zes keer per jaar bij elkaar komt. De ouderraad is intensief betrokken bij onze schoolorganisatie. De leden van de ouderraad helpen of ondersteunen met het organiseren van bijvoorbeeld paas- en kerstvieringen, ouderavonden en de Open Dag. Ouders kunnen lid worden van de ouderraad door zich op te geven bij de voorzitter of de voor de ouderraad verantwoordelijke medewerker; mevrouw Raterink.

 

Medezeggenschapsraad

Zoals elke school heeft ook Melanchthon Wilgenplaslaan een medezeggenschapsraad. Op de algemene website van Melanchthon vindt u onder het kopje Organisatie informatie over de medezeggenschapsraad.