Op Melanchthon Wilgenplaslaan beslist de bevorderingsvergadering aan het einde van het schooljaar naar aanleiding van het rapport over de overgang naar een volgend leerjaar. De bevorderingsvergadering bestaat uit de aan de leerling lesgevende docenten en het verantwoordelijke lid van het vestigingsmanagementteam of diens gedelegeerde. Tevens kunnen bij de bevorderingsvergadering de ondersteunende functionarissen zoals; schoolloopbaancoach of schoolmaatschappelijk werker aanwezig zijn.