Vanaf schooljaar 2018-1019 kunnen de leerlingen en medewerkers het rooster bekijken met het programma Zermelo.

Het rooster is zowel via de computer alsmede via een speciale applicatie op de telefoon te bekijken. Als het rooster op de computer moet worden weergegeven dient dit via de Melanchthon Zermelo-portal te gebeuren. Om de Zermelo applicatie op de telefoon te gebruiken dient de app via de Zermelo portal te worden gekoppeld.

Cijfers en absentie kunnen leerlingen en ouders via de digitale leeromgeving It’s Learning bekijken.