Op dinsdag 3 september en woensdag 4 september zijn de kennismakingsgesprekken met de mentoren van Melanchthon Wilgenplaslaan.

Deze gesprekken vinden plaats tussen 14.00 uur en 18.00 uur.

De ouder(s)/verzorger(s) ontvangen aan het einde van de zomervakantie een brief met daarin de exacte datum en tijd waarop het gesprek met de mentor zal plaatsvinden.

Deel dit artikel: