Op Melanchthon Wilgenplaslaan vinden we Taal en Rekenen erg belangrijk. In leerjaar 1 wordt er met een speciale toets bekeken welke talenten de leerlingen hebben en bij welke vakken leerlingen extra hulp nodig hebben. In alle leerjaren krijgen de leerlingen vervolgens iedere week taal en rekenen op hun eigen niveau.

Rekenen

Op Melanchthon Wilgenplaslaan werken we met een stimulerende, interactieve, digitale methode: Got It. Hierbij kan iedere leerling op zijn of haar eigen niveau oefenen en is iedere groei ook direct zichtbaar. Bovendien biedt het de docenten de kans om de leerlingen goed te monitoren en daardoor individueel te kunnen bijstaan. Ook kan er met deze methode uitstekend thuis geoefend worden om eventuele achterstanden sneller te kunnen inlopen.

Bijles Rekenen
Naast de reguliere lessen wordt er elke maandagmiddag 2 uren rekenbijles gegeven. Hier is iedereen welkom die zichzelf met rekenen wil verbeteren; vaak zijn er dan meer dan 50 leerlingen present! Onder leiding van dhr. Arnoldy (rekencoördinator) is hier een team van collega’s en leerlingen bezig om iedereen naar een hoger niveau te tillen.

Verder bieden wij in leerjaar 1 een groep LWOO-leerlingen met de grootste rekenachterstanden nog wekelijks een extra expertles rekenen aan. In dit uur gaan de leerlingen met dhr. Arnoldy, in een aangepast tempo, nog eens terug naar de basisvaardigheden.

Uitdaging
De leerlingen die goed zijn in rekenen worden op Melanchthon Wilgenplaslaan extra uitgedaagd. Zij mogen uiteindelijk gaan rekenen op het niveau van HAVO/VWO en mogen op dat niveau tevens een extra Rekentoets maken. Indien ze hiervoor slagen krijgen zij naast hun VMBO-diploma een certificaat waarop deze speciale prestatie vermeld staat.

Rekentoets
Wekelijks worden er rekenoverzichten op school opgehangen, waarbij van alle leerlingen hun niveau, behaalde groei, cijfers en inzet zichtbaar zijn. Deze overzichten worden ook naar alle mentoren gestuurd, die de ouders op hun beurt informeren over de voortgang van de leerlingen. Uiteindelijk krijgen alle leerlingen in leerjaar 3 hun eerste kans om te slagen voor hun Rekentoets. Als de eerste toets niet wordt behaald volgen in leerjaar 4 volgen nog eens 3 kansen. Op Melanchthon Wilgenplaslaan zijn de prestaties bij deze Rekentoets zonder meer goed te noemen en worden de resultaten zelfs nog steeds ieder jaar beter!

Heeft u een vraag over het rekenbeleid van Melanchthon Wilgenplaslaan? Kom langs op onze open dagen en stel uw vraag aan onze rekencoordinator!