• Als een leerling ziek is of om een andere reden afwezig is, geeft de ouder of verzorger dit iedere dag voor 8.30 uur telefonisch door op telefoonnummer: 010 418 36 60.
  • Een leerling die zonder geldige reden te laat komt, moet zich aan het einde van de dag in lokaal 02 melden.
  • Als een leerling vaker te laat komt, nemen we contact op met ouders/verzorgers. Indien de leerling in een schooljaar 12x keer of meer te laat is gekomen, wordt een melding gedaan bij de dienst Leerplicht. Ook wordt een melding gemaakt indien een leerling 16 lesuren of meer afwezig is (zonder geldige reden).
  • Afspraken bij de huisarts, de orthodontist, etc. moeten buiten schooltijd worden gemaakt. De ouder of verzorger geeft deze afspraak telefonisch door aan de conciërge en of mentor.
  • Een leerling die ziek is en naar huis wil, vraagt toestemming aan het afdelingshoofd of de leerjaarcoördinator. Na contact met ouder/verzorger wordt besloten of een leerling wel of niet naar huis gaat.

 

melanchthon_wilgenplaslaan_echt_mooij_fotografie-drukwerk-100