Hieronder volgt voor je ouders/verzorgers alle informatie over het aanmeldprocedure.


Vanaf 18 maart tot en met 1 april kan je aanmelden voor Berkroden. Je ontvangt na inschrijving een mail en word je uitgenodigd om de inschrijving compleet te maken. Hiervoor is het belangrijk dat je de volgende documenten meeneemt.

  • schooladviesformulier met unieke code
  • ingevulde voorkeurslijst van scholen
  • kopie identiteitsbewijs
  • Eventueel diagnoseverklaring bijv. dyslexieverklaring, dyscalculie, AD(H)D, ASS etc.

Je ontvangt van ons een nummer van inschrijving. Dit is een volgnummer. Mocht er onverhoopt geloot worden, dan is dit volgnummer het nummer waarmee geloot wordt. Ten alle tijden volgen wij het aanmeldproces en de regels van de plaatsingsprocedure (die hieronder te lezen is).

Wanneer hoor je of je geplaatst bent?
Uiterlijk 5 april hoor je of je geplaatst bent op Berkroden.

Kennis maken
Na de plaatsing op Berkroden maken wij graag kennis met je. Deze kennismakingsgesprekken zijn op 15, 16 en 17 april.

Plaatsingsprocedure

Wij werken voor de aanmelding en plaatsing vanaf schooljaar 2021-2022 met De Overstaproute, voor meer informatie https://www.koersvo.nl/ouders/.

Hieronder staan de stappen vermeld die worden doorlopen voor het definitief plaatsen van leerlingen.

1. De leerling heeft een passend advies.

  • vmbo-bbl (eventueel met LWOO)
  • vmbo-kbl
  • vmbo-gl / tl / mavo
    Een combinatie van adviezen (bijvoorbeeld vmbo kbl-tl) is ook mogelijk.

2. De leerling heeft Berkroden opgegeven als school van eerste voorkeur.

3. Eventueel treden de voorrangsregels van de school in werking.

Mochten we meer aanmeldingen krijgen dan we kunnen plaatsen, dan gelden de volgende voorrangsregels*:
1. Je hebt een broer of zus op Melanchthon Berkroden
2. Je woonplaats is in; Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk, Pijnacker, Nootdorp of Delfgauw
3. Overig

* De afgelopen jaren hebben we alle leerlingen uit de voorrangsgebieden kunnen plaatsen.

4. Als na alle hiervoor genoemde stappen het aantal beschikbare plaatsen nog steeds wordt overschreden dan doen wij mee met de centrale loting op 10 april 2024 onder toezicht van een notaris. Het aanmeldnummer is het volgnummer waarmee geloot wordt. Dit inloten gebeurt op basis van het aantal beschikbare plaatsen.

Zorgplicht

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte onderzoeken we of wij deze ondersteuning kunnen bieden. Als we deze ondersteuning niet kunnen bieden gaan we samen op zoek naar een school die wel passend is. Wij hebben hier 6 weken de tijd voor. Als extra onderzoek nodig is, kan deze termijn met 4 weken verlengd worden.
Deze termijn gaat in op de laatste dag van de aanmeldingsperiode, dus op maandag 1 april 2024. Als er toch geloot moet worden, gaat loting voor zorgplicht. In dat geval start de termijn op 10 april.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met mevrouw J. Heijlaerts, afdelingshoofd leerjaar 1.

[email protected]

Het beste wat je kunt worden is… jezelf.

Wat wil jij? Waar sta je? Waar wil je beter in worden?

Leer met een tablet, apps en boeken.

Op Berkroden leer je voor het leven!