Vrijwillige ouderbijdrage
Als school willen we meer bieden dan wettelijk vereist is. We vinden het belangrijk om de leeromgeving te verrijken en de talenten van de leerling meer tot hun recht te laten komen.
Om dit mogelijk te maken is ons onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende voorzieningen en activiteiten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de identiteit van de school.

De bekostiging die wij van de overheid ontvangen, is helaas niet toereikend om dit alles mogelijk te maken. Daarom vragen wij van alle ouders een vrijwillige bijdrage om deze kosten te kunnen betalen.

Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is en uit welke onderdelen de bijdrage is opgebouwd. Een overzicht van de kosten per opleiding wordt aan het begin van het schooljaar voor ouders beschikbaar gesteld. De MR heeft met de opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage ingestemd. Wij rekenen er daarom op dat alle ouders deze bijdrage betalen.

Wij merken volledigheidshalve nog op dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage de toelating tot de school en het deelnemen aan het onderwijs, de activiteiten en de examens niet belemmert. Al het voorgeschreven lesmateriaal wordt gratis verstrekt.

Ook dit schooljaar maken wij voor de inning van deze bijdrage gebruik van ‘WIS Collect’. ‘WIS Collect’ is een veilige online applicatie waarmee u zelf bepaalt of u gebruik maakt van iDeal, een overboeking of een automatische incasso in meerdere termijnen.

speerpunt

Bijdrage per klas
Voorbeeld schoolkosten bij een ‘normaal’ schooljaar:

Klas 1 € 160,- waarvan € 95,-voor het kennismakingskamp

Klas 2 € 110,- exclusief de kosten voor de sportdag: juni 2020 (*)

Klas 3 € 79,- exclusief de kosten voor de sportdag: juni 2020 (*) en de werkweek: juni 2020 (**)

Klas 4 € 120,-

(*) De kosten voor de sportdag klas 2 + 3 zijn afhankelijk van de keuze van de leerling.

(**) De kosten voor de werkweek zijn afhankelijk van de keuze van de leerling: Belgische Ardennen € 285,- of Engeland € 325,-

Het beste wat je kunt worden is… jezelf.

Wat wil je, waar sta je, waar wil je beter in worden?

Wij staan naast je en praten mét jou, in plaats van over jou.

Docenten leren je te kijken, maar je moet het zelf zien.

Leer met een tablet, apps en boeken.

Op Berkroden leer je voor het leven!