Klachtenregeling

Mogelijk gaat het op school niet zoals u wenst of wilt u zelfs een klacht indienen. Waar kunt u dan terecht?

Ziet u problemen op school ontstaan of gaan de zaken niet zoals u zou willen, dan is de mentor van uw zoon of dochter uw eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon kan bij een situatie van ongewenst gedrag een bemiddelende rol spelen.

Indien u daadwerkelijk een klacht heeft, mag u erop vertrouwen dat Melanchthon deze serieus neemt. Hiervoor geldt de volgende procedure:

  • U bespreekt uw klacht met het afdelingshoofd van de afdeling van uw zoon of dochter. Mocht u na het gesprek met het afdelingshoofd nog niet tevreden zijn over het antwoord of afhandeling van uw klacht, wendt u zich dan tot de vestigingsdirectie van Melanchthon Berkroden, [email protected]l
  • Mocht na het contact met de vestigingsdirectie uw klacht nog steeds bestaan, dan kunt u contact opnemen met de clusterdirecteur van Melanchthon VMBO Lansingerland: dhr. C. de Jong [email protected]
  • Heeft het contact met de vestigingsdirectie en clusterdirecteur niet geleid tot een bevredigende oplossing van uw klacht, dan kunt u uw klacht schriftelijk neerleggen bij de algemeen directeur van Melanchthon, de heer drs. N. van den Eijkel MME, [email protected].

Indien uiteindelijk blijkt dat u en de school er samen niet uitkomen, dan staan de volgende mogelijkheden voor u open:

  • Het benaderen van de klachtencoördinator van ons bestuur CVO, tel. 010-2171399,    CVO
  • De mogelijkheid uw klacht onderbouwd neer te leggen bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs,   geschillencommissie

Meer info? Klik hier