Informatie over de klachtenprocedure binnen Melanchthon vindt u op de vestigingswebsites onder het kopje Ouders -> Klachtenregeling.

Document: Klachtenregeling CVO

Klachtenregeling – website vestiging

Mogelijk gaat het op school niet zoals u wenst of wilt u zelfs een klacht indienen. Waar kunt u dan terecht?
Ziet u problemen op school ontstaan of gaan de zaken niet zoals u zou willen, dan is de mentor van uw zoon of dochter uw eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon kan bij een situatie van ongewenst gedrag een bemiddelende rol spelen. De vertrouwenspersoon van onze school is [naam]: [emailadres].

Indien u daadwerkelijk een klacht heeft, mag u erop vertrouwen dat Melanchthon deze serieus neemt. Hiervoor geldt de volgende procedure:

  • U bespreekt uw klacht met het afdelingshoofd van de afdeling van uw zoon of dochter. Mocht u na het gesprek met het afdelingshoofd nog niet tevreden zijn over het antwoord of afhandeling van uw klacht, wendt u zich dan tot [naam vestigingsdirecteur] van Melanchthon [naam vestiging], emailadres: [emailadres].
  • Mocht na het contact met de vestigingsdirectie uw klacht nog steeds bestaan, dan kunt u contact opnemen met mevrouw drs. G.A. Schmidt, directeur onderwijs Melanchthon, via emailadres: [email protected] t.a.v. mevrouw Schmidt.

Heeft het contact met de vestigingsdirectie en de directeur onderwijs niet geleid tot een bevredigende oplossing van uw klacht, dan kunt u uw klacht schriftelijk neerleggen bij de algemeen directeur van Melanchthon via emailadres: [email protected], t.a.v. algemeen directeur.

Indien uiteindelijk blijkt dat u en de school er samen niet uitkomen, dan staan de volgende mogelijkheden voor u open:

  • Het benaderen van het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO), per adres: postbus 2151, 3000 CD Rotterdam.
  • De mogelijkheid uw klacht onderbouwd neer te leggen bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/

Document: Klachtenregeling CVO

Het beste wat je kunt worden is… jezelf.

Wat wil je, waar sta je, waar wil je beter in worden?

Wij staan naast je en praten mét jou, in plaats van over jou.

Docenten leren je te kijken, maar je moet het zelf zien.

Leer met een tablet, apps en boeken.

Op Berkroden leer je voor het leven!