Directeur: dhr. K. Roodenburg [email protected]
Adjunct-directeur:mevr. C.T.M. Boegheim [email protected]
Afdelingshoofd leerjaar 1: mevr. J. Heijlaerts [email protected]
Afdelingshoofd leerjaar 2:mevr. R. Langeveld [email protected]
Vervangend afdelingshoofd leerjaar 2:dhr. M. Toonen[email protected]
Afdelingshoofd leerjaar 3:dhr. H. Rietveld [email protected]
Afdelingshoofd leerjaar 4:dhr. K. Trappenburg [email protected]
Ondersteuningscoördinator:dhr. H. Bom[email protected]
Ondersteuningscoördinator:dhr. G.J. Smit [email protected]
Anti-pestcoördinator dhr. H. Bom[email protected]
Decaan:dhr. D. de Bruin [email protected]
Promotiecoördinatordhr. M. Toonen[email protected]
Basisschool contactpersoon:dhr. O. Hofmann[email protected]
Basisschool contactpersoon:dhr. F. Heyse[email protected]
Basisschool contactpersoon:dhr. M. Toonen [email protected]
Basisschool contactpersoon:mevr. S. van Rossum[email protected]
Basisschool contactpersoon:dhr. M. Groeneveld[email protected]
Device ondersteuner:dhr. T. Heemskerk [email protected]
School Maatschappelijk Werk:mevr. T. Kleerekoper [email protected]
Vertrouwenspersoondhr. T. Roest[email protected]
Vertrouwenspersoonmevr. P. Remmerswaal[email protected]
Dyslexiecoach:dhr. H. Steenwijk[email protected]
Dyscalculiecoach:dhr. H. Lammers[email protected]
Administratie:mevr. P. ten Donkelaar [email protected]
Administratie:mevr. R. Looije [email protected]

Het beste wat je kunt worden is… jezelf.

Wat wil je, waar sta je, waar wil je beter in worden?

Wij staan naast je en praten mét jou, in plaats van over jou.

Docenten leren je te kijken, maar je moet het zelf zien.

Leer met een tablet, apps en boeken.

Op Berkroden leer je voor het leven!