‘Bewust de Wereld in’ vormt de kern van het onderwijs van Melanchthon Berkroden. Wij bereiden iedere leerling – in alles wat wij doen en laten – voor op een volgende stap in zijn/haar leerloopbaan en het maatschappelijk leven. Onze leerlingen leren:

  • met het oog op het behalen van het diploma (kwalificatie);
  • voor persoonlijke ontwikkeling (vorming);
  • als voorbereiding op de maatschappij (socialisatie).

Onze identiteit

‘Je mag er zijn en je doet ertoe’ is het Melanchthon-brede credo en duidelijk voelbaar op onze school. Wij zijn ervan overtuigd dat verschillen tussen mensen, zowel leerlingen als docenten, leerzaam zijn. In de open en veilige sfeer van onze school zijn we ondanks onze verschillen met elkaar verbonden. Docenten én leerlingen halen het beste bij zichzelf en anderen naar boven. Iedereen kan zichzelf zijn op school. We gaan respectvol met elkaar en elkaars spullen om. We praten met elkaar en niet over elkaar.

Melanchthon Berkroden heeft een open christelijke identiteit. Dat betekent dat iedereen welkom is op onze school, wat je religie, afkomst, geaardheid of gender ook is. Wij behandelen iedereen gelijk. Dat betekent ook dat iedereen de plicht heeft om de ander zich welkom te laten voelen. Wij hebben een aantal kernwaarden die wij als moreel kompas gebruiken in ons dagelijks leven op de school: Eigenaarschap, Verbondenheid, Optimisme en Naastenliefde. Wij vragen van iedereen op school – collega’s, leerlingen en ouders – dat zij deze kernwaarden steunen en actief uitdragen.

Vrijheid van meningsuiting is op onze school een groot goed. Soms zoeken we met elkaar de grenzen op om ervan te leren. In alle gevallen blijven we open met elkaar in gesprek, houden wij rekening met elkaar en blijven we met elkaar verbonden. Iedereen hoort erbij.

Ons onderwijs

Onze leerlingen worden uitgedaagd om deel te nemen aan de lessen op Berkroden. De docent neemt hierin een actieve rol en heeft de regie in het proces om onze leerlingen te begeleiden in hun onderwijsbehoefte. Onze docenten stellen duidelijke verwachtingen en hierop wordt samen met de leerling regelmatig gereflecteerd.

De maatschappij verandert voortdurend en snel. Om leerlingen goed voor te bereiden op hun rol in de toekomst leren wij hun o.a. keuzes maken, reflecteren, analyseren en presenteren (sociaal-maatschappelijke vaardigheden). Wij staan naast hen op weg naar zelfsturing en eigenaarschap. Wij bieden alle leerlingen een breed aanbod aan vakken. Zij maken binnen en buiten de school kennis met de diversiteit van het bedrijfsleven in de regio. Leerlingen gaan op excursies, lopen stages en voeren regelmatig mentor- en groepsgesprekken. Zo ontdekken zij de wereld én zichzelf. Gaandeweg maken leerlingen keuzes die bij hen passen, op weg naar een succesvolle overstap naar het vervolgonderwijs in mbo en havo.

Op Melanchthon Berkroden ontvangen onze leerlingen niet alleen een waardevol diploma. Zij bouwen tijdens hun schooltijd, samen met docenten, leerlingen en ouders, aan zichzelf. Leerlingen die Berkroden verlaten, hebben een basis gelegd om zich te kunnen ontwikkelen tot een compleet mens. Ze zijn klaar voor een samenleving die voortdurend in beweging is en waaraan ze zelf meebouwen.

Melanchthon Berkroden is een lerende organisatie: wij vragen ons regelmatig af wie we als school willen zijn, waar we staan en wat we willen verbeteren. We maken plannen, zijn voortvarend in de uitvoering, toetsen hoe het gaat en stellen indien nodig onze koers bij. Directie, medewerkers, ouders en leerlingen werken samen aan het continu verbeteren van de kwaliteit van de school en het onderwijs.

  • Het beste wat je kunt worden is… jezelf. Daarom maken leerlingen voortdurend keuzes over hun toekomst.
  • Wat wil je, waar sta je, waar wil je beter in worden? Dit zijn centrale vragen die leerlingen en het team van Berkroden zichzelf stellen.
  • Wij staan naast leerlingen en praten mét hen.
  • Docenten leren je te kijken, maar je moet het zelf zien.
  • Het team stelt de leerling centraal en bereiden hen voor op de moderne maatschappij.
  • Op Melanchthon Berkroden leer je voor het leven.
Visie Berkroden

Het beste wat je kunt worden is… jezelf.

Wat wil jij? Waar sta je? Waar wil je beter in worden?

Leer met een tablet, apps en boeken.

Op Berkroden leer je voor het leven!