Je komt op Berkroden in een klas op je eigen niveau

BBL-klas met LWOO

BBL/KBL-klas

KBL/GL-klas

GL/TL-klas

In leerjaar 1 krijg je de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, mens & maatschappij, mens & natuur, science, rekenen, handvaardigheid, tekenen, levensbeschouwing, bewegingsonderwijs, mentorles en WereldPlan.

In leerjaar 2 komt daar Duits bij. Aan de LWOO-klassen geven wij extra Nederlands i.p.v. Duits.

Je kunt per vak altijd een niveau hoger

Je krijgt ook cijfers op het hoogste niveau.  Na twee jaar kom je in een BBL-, KBL- of GL/TL-klas.

Aan het eind van het 4e leerjaar kan je ervoor kiezen om je GL-diploma in te wisselen voor een TL-mavo diploma.

In de bovenbouw is het ook mogelijk het leerwerktraject (LWT) te volgen.

Naast de ‘gewone’ lessen ben je twee dagdelen in de week praktisch bezig in het WereldPlan dat je zelf kiest. Vanaf leerjaar 3 vallen al je praktijklessen in het WereldPlan.

 

Huiswerkbegeleiding en ondersteuning
Je huiswerk kan je, onder begeleiding, op school doen. Daarnaast bieden we extra ondersteuning als je moeite met een vak hebt.