WereldPlan

Op Berkroden krijg je de kans om je interesses te verkennen. niet alleen kennis is belangrijk, we kijken naar alle mogelijkheden die een leerling heeft. Ben je goed in sport, koken, muziek, techniek of kunst? In het WereldPlan van Berkroden kan je deze talenten verder ontwikkelen.

Wat kies jij?

Het WereldPlan loopt van klas 1 tot en met 4. In klas 1 kies je zelf met welk WereldPlan je de komende tijd aan de slag gaat. Wil je ook een ander Plan doen? Prima. Elke zes weken wissel je van Plan. In klas 2 ga je op bezoek bij lokale bedrijven, MBO-opleidingen en onderzoek je alle sectoren, zowel theoretisch als praktisch. In klas 3 en 4 vallen zelfs ál je praktijkuren binnen het WereldPlan en leg je steeds meer de klemtoon op de onderdelen waarin je verder wilt.

Wat doe je allemaal?

Binnen elk Plan ben je praktisch bezig. Je ontwikkelt je talenten en maakt tegelijk kennis met veel beroepsmogelijkheden. Bovendien bouw je aan de vaardigheden die je nodig hebt ná Berkroden: onder andere samenwerken, presenteren, creatief denken, communiceren en zelfstandig werken komen aan bod.

In het VMBO worden verschillende profielen aangeboden. Op Berkroden is dat het profiel: Dienstverlening & Producten (D&P). Dit profiel heet bij ons WereldPlan en is een brede opleiding. Er worden onderdelen uit de sectoren economie, techniek en zorg en welzijn behandeld. Je kunt nog alle kanten op! Alle leerlingen doen hierin eindexamen. Naast het profieldeel D&P kiest elke leerling keuzevakken binnen een leerroute, waardoor je je kunt verdiepen en verbreden.

De leerroutes zijn:

  • Techniek
  • Horeca
  • Zorg en Welzijn
  • Sport, beveiliging en veiligheid
  • Ondernemen
  • Ontwerpen
  • Multimedia

Aan het einde van leerjaar 2 kiest iedere leerling zijn vakkenpakket en leerroute voor Dienstverlening & Producten.

Waarom doe je dit allemaal?

Het WereldPlan is zo opgezet dat je ervaring opdoet met veel verschillende beroepen en sectoren, zowel op school als buiten school tijdens excursies en stage. Na elk WereldPlan kijk je samen met je docent terug (je reflecteert) op wat je geleerd hebt en wat je hiervan vond. Dit verwerk je elke keer in je LOB-dossier. Twee keer per jaar bespreek je de vordering met je ouders en mentor tijdens het MOL-gesprek. Het einddoel is een bewuste keuze maken voor een vervolgopleiding.

Hieronder staan de folders met informatie hierover:

Flyer-wereldplan-BL-KL-2017

Flyer-wereldplan-GL-2017-def