Op Berkroden maken wij gebruik van iPads voor het weergeven van ons lesmateriaal. Dit vanaf de eerste t/m de vierde.

Deze iPad kan worden aangeschaft via school. Informatie over de aanbieding die school voor u heeft volgt na de inschrijving, in het eerste leerjaar, middels een brief. Wij bieden altijd de nieuwste iPad aan.

Middels ons beheerders-software ZuluDesk hebben wij de mogelijkheid beheerstaken uit te voeren op de iPad van onze leerlingen.
Dit houdt in dat de iPads vanaf het moment dat zij op school komen beheerd worden door onze software. Dit gebeurt aan de hand van WiFi en locatie. Dit houdt voor de leerlingen in dat zij alleen maar toegang hebben tot de Apps nodig voor school. Eventuele spelletjes, social media etc. zijn dus op school geblokkeerd.

Op het moment dat de iPad weer thuis is, herkent de iPad dit en zal hij al het persoonlijke materiaal zoals spelletjes weer vrijgeven.

Dit allemaal om een goed leerklimaat binnen onze school te waarborgen.