Coaching
Op Melanchthon De Blesewic krijgt uw kind een persoonlijke coach. Zij spreken elkaar elke twee à drie weken. De gesprekken kunnen over allerlei zaken gaan: hoe het met uw kind gaat, resultaten op school, wat hij/zij graag wil doen of ontdekken, persoonlijke ontwikkeling en studie- of beroepskeuze. Daarnaast is de coach de eerste persoon bij wie u en uw kind terecht kunnen met problemen of vragen.

Verantwoordelijkheid
Uw kind krijgt op onze school veel verantwoordelijkheid voor zijn/haar ontwikkeling. Dat komt ook tot uiting in de We Talks met de ouders/verzorgers en de coach. In deze gesprekken neemt uw kind de leiding en vertelt hoe het gaat, wat hij/zij heeft geleerd, wil doen, ontdekken en ontwikkelen en welke doelen hij/zij stelt.

Decaan
Voor vragen over vakkenpakketten en vervolgonderwijs kunt u terecht bij de decaan, dhr. R. van den Nieuwenhuizen.

Ondersteuningsteam
Mocht uw kind intensievere begeleiding nodig hebben, dan kan hij/zij worden aangemeld bij ons zorgteam voor advies en doorverwijzing. Alle ondersteuningsaanmeldingen lopen via de coach en de ondersteunings coördinator. De ondersteuningscoördinator is mevrouw Selles.

Dyslexie
Onze school heeft een dyslexiecoach.

Vertrouwenspersoon
Bij de vertrouwenspersoon kan iedereen terecht die te maken krijgt met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon kan ook helpen bij het oplossen van problemen tussen en met medewerkers en leerlingen. De vertrouwenspersonen op onze school zijn mevrouw Daleman en de heer Veenstra.

Huiswerkbegeleiding

Op De Blesewic geeft Studiekring sinds 5 jaar huiswerkbegeleiding. De Studiekring vestiging is gehuisvest in school zelf waardoor je meteen na je laatste les onder begeleiding je huiswerk kan maken. Ook kan je bij Studiekring een-op-een bijles volgen. Samen met een begeleider werk je dan aan dat ene vak dat je lastig vindt. Voor meer informatie en tarieven verwijzen wij u naar de website van Studiekring.

Your Hours

Coaching

World Experience

We Talks

Jij kiest, leert en ervaart op Melanchthon De Blesewic

Een modern gebouw met plekken voor coaching, science en beeldende vorming

Coaching: Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen?