Coaching
Op Melanchthon De Blesewic krijgt uw kind een persoonlijke coach. Zij spreken elkaar elke twee à drie weken. De gesprekken kunnen over allerlei zaken gaan: hoe het met uw kind gaat, resultaten op school, wat hij/zij graag wil doen of ontdekken, persoonlijke ontwikkeling en studie- of beroepskeuze. Daarnaast is de coach de eerste persoon bij wie u en uw kind terecht kunnen met problemen of vragen.

Verantwoordelijkheid
Uw kind krijgt op onze school veel verantwoordelijkheid voor zijn/haar ontwikkeling. Dat komt ook tot uiting in de We Talks met de ouders/verzorgers en de coach. In deze gesprekken neemt uw kind de leiding en vertelt hoe het gaat, wat hij/zij heeft geleerd, wil doen, ontdekken en ontwikkelen en welke doelen hij/zij stelt.

Decaan
Voor vragen over vakkenpakketten en vervolgonderwijs kunt u terecht bij de decaan, dhr. R. van den Nieuwenhuizen.

Ondersteuningsteam
Mocht uw kind intensievere begeleiding nodig hebben, dan kan hij/zij worden aangemeld bij ons zorgteam voor advies en doorverwijzing. Alle ondersteuningsaanmeldingen lopen via de coach en de ondersteunings coördinator. De ondersteuningscoördinator is mevrouw F. Beljaars

Dyslexie
Onze school heeft een dyslexiecoach.

Ondersteuningsteam
Mocht uw kind intensievere begeleiding nodig hebben, dan kan hij/zij worden aangemeld bij ons zorgteam voor advies en doorverwijzing. Alle ondersteuningsaanmeldingen lopen via de coach en de ondersteunings coördinator. De ondersteuningscoördinator is mevrouw F. Beljaars

Vertrouwenspersoon
Bij de vertrouwenspersoon kan iedereen terecht die te maken krijgt met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon kan ook helpen bij het oplossen van problemen tussen en met medewerkers en leerlingen. De vertrouwenspersoon op onze school is mevrouw K. Boerefijn.

Your Hours

Coaching

World Experience

We Talks

Melanchthon De Blesewic wenst alle leerlingen succes en sterkte tijdens het onderwijs op afstand

Een gloednieuw gebouw met plekken voor coaching, science en beeldende vorming

Melanchthon De Blesewic volgt de richtlijnen van het RIVM op, wij communiceren over de ontwikkelingen via de mail

Coaching: Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen?