Geschiedenis

Melanchthon (1497-1563) is een naam om trots op te zijn. Philippus Melanchthon was classicus en theoloog en speelde een vooraanstaande rol in de reformatie, naast mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn. Hij was een onderwijsman in hart en nieren en één van de grondleggers van het moderne onderwijs in Europa. Hij stichtte scholen, ontwierp leerplannen en opleidingen en vernieuwde het onderwijs in Duitsland op tal van punten. Een naam om trots op te zijn.

Melanchthon De Blesewic is één van de Melanchthonscholen in Lansingerland en Rotterdam.

Melanchthon De Blesewic vormde samen met een andere Melanchthon-vestiging, De Kring, een school in Bleiswijk.  In de tweede helft van de jaren negentig werd De Blesewic zelfstandig. Na eerst ‘ingewoond’ te hebben bij De Kring is er later aan de Hoekeindseweg een noodlocatie neergezet. In 2002 werd een nieuw en modern schoolgebouw gerealiseerd.

De school startte destijds met 12 leerlingen. Dat zijn er momenteel 615. Het streven is een school met een omvang van maximaal 750 leerlingen; een optimaal aantal om alle vakkenpakketten voor de twee afdelingen te kunnen aanbieden en daarnaast een persoonlijke aanpak te kunnen waarborgen.

Kaart Melanchthon scholen

Your Hours

Coaching

World Experience

We Talks

Melanchthon De Blesewic wenst alle leerlingen succes en sterkte tijdens het onderwijs op afstand

Een gloednieuw gebouw met plekken voor coaching, science en beeldende vorming

Melanchthon De Blesewic volgt de richtlijnen van het RIVM op, wij communiceren over de ontwikkelingen via de mail

Coaching: Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen?