Algemene documenten


Schoolplan Melanchthon De Blesewic 2020-2024


Schoolgids Melanchthon De Blesewic 2021-2022


Leerlingenstatuut

Overgangsnormen, examenreglementen en PTA’sAlgemene bestanden Melanchthon

Anti-pestbeleid
Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking
Visie Melanchthon – 2024

Privacy
Privacyreglement
Gebruik social media
Gebruik cookies

Your Hours

Coaching

World Experience

We Talks

Jij kiest, leert en ervaart op Melanchthon De Blesewic

Een gloednieuw gebouw met plekken voor coaching, science en beeldende vorming

Coaching: Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen?

Corona: Op de Open Dagen pagina vindt u de meest actuele informatie over onze informatieavonden en de Open Dag