Algemene documenten


Schoolplan Melanchthon De Blesewic 2020-2024


Overgangsnormen, examenreglementen en PTA’s

PTA Mavo 3 2019-2020


PTA en examenreglement havo 4 2019-2021


Algemene bestanden Melanchthon

Your Hours

Coaching

World Experience

We Talks

Melanchthon De Blesewic wenst alle leerlingen succes en sterkte tijdens het onderwijs op afstand

Een gloednieuw gebouw met plekken voor coaching, science en beeldende vorming

Melanchthon De Blesewic volgt de richtlijnen van het RIVM op, wij communiceren over de ontwikkelingen via de mail

Coaching: Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen?