Algemene documenten


Schoolplan Melanchthon De Blesewic 2020-2024


Schoolgids


Leerlingenstatuut

Bevorderingsrichtlijnen, toetsbeleid, examenreglementen en PTA’s


Bevorderingsrichtlijnen 2022-2024


Toetsbeleid


Examenreglement 2022-2023


PTA Mavo 3 2022-2023


PTA Mavo 4 2022-2023


PTA Havo 4 2022-2023


PTA Havo 5 2022-2023


Algemene bestanden Melanchthon

Anti-pestbeleid
Ondersteuningsplan 2023-2027
Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking
Visie Melanchthon – 2024

Privacy
Privacyreglement
Gebruik social media
Gebruik cookies

Your Hours

Coaching

World Experience

We Talks

Jij kiest, leert en ervaart op Melanchthon De Blesewic

Een modern gebouw met plekken voor coaching, science en beeldende vorming

Coaching: Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen?