Op Melanchthon De Blesewic krijgen leerlingen een persoonlijke coach. Deze coach spreekt de leerling regelmatig om te evalueren en vooruit te kijken. Er wordt vooral gekeken naar hoe het leren beter kan. Leerlingen bespreken met de coach wat zij graag zouden willen bereiken en hoe ze dit willen doen. Samen met de coach kijkt de leerling wat daar voor nodig is. De leerling krijgt hierbij eigen verantwoordelijkheid en deelt de resultaten hiervan ook met de ouders en de coach tijdens de ouderavonden. Het traject voor studie- en beroepskeuze valt ook onder deze persoonlijke begeleiding. We verwachten echter wel dat de leerling hierin ook zelf verantwoordelijkheid neemt.

Op De Blesewic is een dyslexiecoach aanwezig die ondersteuning biedt, mevrouw N. Barroso.

 

Contactpersonen

Bijna elke klas heeft twee coaches. Hij of zij is de eerste persoon bij wie leerlingen en ouders terecht kunnen met problemen of vragen. De coach houdt de studievoortgang van de leerling in de gaten en houdt contact met de ouders. De coach kan indien nodig doorverwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk.

De coaches voor schooljaar 2018-2019 zijn:

BB1                mw. Timmermans / mw. Broers

BB2                mw. Hulsbosch / dhr. Verloop 

BB3                dhr. Verloop / mw. van Gijn

BB4                mw. Sonneveld / dhr. Groeneveld

H2a                mw. Gorissen / mw. Stolk

H2b                mw. van Ravestein / mw. Kabboord

M2a                mw. Boer / dhr. Groenendijk

M2b                mw. Boersma / mw. Boerefijn

M2c                mw. Hoppener / dhr. Hoving

AH3a              mw. Kleemans / dhr van den Bos

H3b                 mw. Andrade / dhr. Tervoort

M3a                mw. van den Boogaard / dhr. Schuur

M3b                mw. van Kooij / dhr. Kind

M3c                 mw. Muijderman / dhr. Dolderman

M3d                mw. van Terwisga / dhr. Zwaan

M3e                mw. Beukenhold / dhr. Stoutjesdijk

M4a                dhr. Kern

M4b                mw. Barroso

M4c                dhr. Verhagen 

M4d                dhr. van de Waardt

H4a                mw. Fontein

H4b                dhr. Veenstra / mw. van Royen / mw. Zwaard / dhr. v.d. Vlist 

H5a                dhr. Huisman

H5b                dhr. Milosovic

 

 • Het afdelingshoofd adviseert en coördineert bij studieproblemen, bij contacten met docenten en bij studieachterstanden of zaken die het klasniveau overstijgen. Het afdelingshoofd is na de coach het tweede aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.
 • De afdelingshoofden zijn: 
  • mevrouw drs. H. van Royen  (leerjaar 1 en mavo 2), 
  • mevrouw drs. M. Zwaard (havo 2 t/m 5)
  • meneer S v.d. Vlist (mavo 3 en 4). 
 • De decaan ondersteunt de studie- en beroepskeuze.
  De decaan is meneer R. van den Nieuwenhuizen

 • De zorgcoördinator en de zorgteams zorgen voor de juiste hulp bij (ernstige) problemen.
  De zorgcoördinator is mevrouw L. Muijderman

 • Bij de vertrouwenspersoon kan iedereen terecht die te maken krijgt met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersonen kunnen ook helpen bij het oplossen van problemen tussen en met medewerkers en leerlingen.
  De vertrouwenspersoon is mevrouw K. Boerefijn.

 • Twee dagdelen per week werkt mevrouw Kleerekoper op onze school als schoolmaatschappelijk werker. Zij is er voor de problemen die niet door de coach of het afdelingshoofd kunnen worden opgelost. Zij kan ook hulp van buiten inschakelen. U kunt via het afdelingshoofd bij haar terecht.
 • Onze schoolverpleegkundige is bereikbaar onder nummer 010-4444600.
 • Naast de begeleiding vanuit school zelf is het mogelijk om naschoolse begeleiding te krijgen van Studiekring. Studiekring huist van maandag t/m donderdag in Melanchthon De Blesewic. Op deze dagen wordt er huiswerkbegeleiding gegeven van 15:15-18:15 uur. Ook is er de mogelijkheid om individuele bijlessen, faalangstreductietraining en studiementoraat af te nemen tijdens of voorafgaand aan deze tijden. Meer informatie over onze diensten en tarieven vindt u op www.studiekring.nl

 

Hieronder treft u het ‘protocol medisch handelen en verstrekking van medicijnen aan leerlingen’ aan.

Protocol medisch handelen en medicijngebruik

 

Meer weten? Stel een vraag.

Het anti-pestbeleid is te vinden op de downloads pagina van onze algemene Melanchthon website