Iedere leerling van Melanchthon De Blesewic krijgt een gedegen begeleiding en ondersteuning, in alle leerjaren. Die begeleiding gaat verder dan hulp bij vakken waarmee een leerling moeite heeft. Het gaat bijvoorbeeld ook om persoonlijke ontwikkeling en studie- of beroepskeuze. We verwachten echter wel dat de leerling hierin ook zelf verantwoordelijkheid neemt.
Op De Blesewic is een dyslexiecoach aanwezig die ondersteuning biedt, mevrouw N. Barroso.

 

Contactpersonen

 • Elke klas heeft een mentor. Hij of zij is de eerste persoon bij wie leerlingen en ouders terecht kunnen met problemen of vragen. De mentor houdt de studievoortgang van de leerling in de gaten en houdt contact met de ouders. De mentor kan zonodig doorverwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk.

De mentoren voor schooljaar 2017-2018 zijn:

BB1                mw. K. Boerefijn

BB2                mw. L. Muijderman

BB3                dhr. M. Groeneveld

BB4                mw. M. Timmermans

BB5                mw. S van Gijn

AH2a              dhr. T. Groenendijk

H2b                mw. M v. Ravestein

H2c                mw. C. Hulsbosch

M2a                mw. A. Boer

M2b                 dhr. P. d. Prez

M2c                 dhr. B. Hoving      

M2d                 mw. L. v. Terwisga

M2e                 dhr. A. Kind

AH3a               dhr. P v.d. Bosch en dhr. W. v. Wijngaarden

H3b                 mw. A. Andrade

M3a                  dhr. M. Stoutjesdijk

M3b                  dhr. M. Schuur

M3c                  mw. E. Kooij

M3d                 dhr. P. Verhagen

M4a                 mw. P. Fontijn

M4b                 dhr. K. Dolderman

M4c                 mw. N. Barroso

M4d                 dhr. R. Kern

H4a                 dhr. J. Huisman

H4b                 dhr. M. Milosevic

H5a                 dhr. S v.d. Vlist

H5b                 mw. R. v.d. Eijk

 

 • Het afdelingshoofd adviseert en coördineert bij studieproblemen, bij contacten met docenten en bij studieachterstanden of zaken die het klasniveau overstijgen. Het afdelingshoofd is na de mentor het tweede aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.
 • De afdelingshoofden zijn: 
  • mevrouw drs. H. van Royen  (leerjaar 1 en havo/vwo 2), 
  • mevrouw drs. M. Zwaard (havo/vwo 3 en 4 havo en 5 havo)
  • en meneer R. Schoon (mavo 2, 3 en 4). 
 • De decaan ondersteunt de studie- en beroepskeuze.
  De decaan is meneer R. van den Nieuwenhuizen

 • De zorgcoördinator en de zorgteams zorgen voor de juiste hulp bij (ernstige) problemen.
  De zorgcoördinator is mevrouw L. Muijderman

 • Bij de vertrouwenspersoon kan iedereen terecht die te maken krijgt met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersonen kunnen ook helpen bij het oplossen van problemen tussen en met medewerkers en leerlingen.
  De vertrouwenspersonen mevrouw K. Boerefijn en de heer W. van Wijngaarden.

 • Twee dagdelen per week werkt mevrouw Kleerekoper op onze school als schoolmaatschappelijk werker. Zij is er voor de problemen die niet door de mentor of het afdelingshoofd kunnen worden opgelost. Zij kan ook hulp van buiten inschakelen. U kunt via het afdelingshoofd bij haar terecht.
 • Onze schoolverpleegkundige is bereikbaar onder nummer 010-4444600.
 • Naast de begeleiding vanuit school zelf is het mogelijk om naschoolse begeleiding te krijgen van Studiekring. Studiekring huist van maandag t/m donderdag in Melanchthon De Blesewic. Op deze dagen wordt er huiswerkbegeleiding gegeven van 15:15-18:15 uur. Ook is er de mogelijkheid om individuele bijlessen, faalangstreductietraining en studiementoraat af te nemen tijdens of voorafgaand aan deze tijden.Meer informatie over onze diensten en tarieven vindt u op www.studiekring.nl

 

Hieronder treft u het ‘protocol medisch handelen en verstrekking van medicijnen aan leerlingen’ aan.

Protocol medisch handelen en medicijngebruik

 

Meer weten? Stel een vraag.

Het anti-pestbeleid is te vinden op de downloads pagina van onze algemene Melanchthon website