Iedere leerling van Melanchthon De Blesewic krijgt een gedegen begeleiding en ondersteuning, in alle leerjaren. Die begeleiding gaat verder dan hulp bij vakken waarmee een leerling moeite heeft. Het gaat bijvoorbeeld ook om persoonlijke ontwikkeling en studie- of beroepskeuze. We verwachten echter wel dat de leerling hierin ook zelf verantwoordelijkheid neemt.
Op De Blesewic is een dyslexiecoach aanwezig die ondersteuning biedt, mevrouw N. Barroso.

 

Contactpersonen

 • Elke klas heeft twee coaches. Hij of zij is de eerste persoon bij wie leerlingen en ouders terecht kunnen met problemen of vragen. De coach houdt de studievoortgang van de leerling in de gaten en houdt contact met de ouders. De coach kan zonodig doorverwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk.

Decoaches voor schooljaar 2018-2019 zijn:

BB1                mw. Timmermans / mw. Broers

BB2                mw. Hulsbosch / dhr. Verloop / mw. van Gijn

BB3                mw. Hulsbosch / dhr. Verloop / mw. van Gijn

BB4                mw. Sonnenveld / dhr. Groenenveld

AH2a              mw. Gorissen / mw. Stolk

H2b                mw. van Ravestein / mw. Kabboord

M2a                mw. Boer / dhr. Groenendijk

M2b                mw. Boersma / mw. Boerefijn

M2c                mw. Hoppener / dhr. Hoving

AH3a              mw. Kleemans / dhr van den Bos

H3b                 mw. Andrade / dhr. Tervoort

M3a                mw. van den Boogaard / dhr. Schuur

M3b                mw. van Kooij / dhr. Kind

M3c                 mw. Muijderman / dhr. Dolderman

M3d                mw. van Terwisga / dhr. Zwaan

M3e                mw. Beukenhold / dhr. Stoutjesdijk

M4a                dhr. Kern

M4b                mw. Barroso

M4c                dhr. Verhagen 

M4d                dhr. van de Waardt

H4a                mw. Fontein

H4b                dhr. Veenstra / mw. van Royen / mw. Zwaard / dhr. v.d. Vlist 

H5a                dhr. Huisman

H5b                dhr. Milosovic

 

 • Het afdelingshoofd adviseert en coördineert bij studieproblemen, bij contacten met docenten en bij studieachterstanden of zaken die het klasniveau overstijgen. Het afdelingshoofd is na de mentor het tweede aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.
 • De afdelingshoofden zijn: 
  • mevrouw drs. H. van Royen  (leerjaar 1 en havo 2), 
  • mevrouw drs. M. Zwaard (havo 3 en 4 havo en 5 havo)
  • meneer S v.d. Vlist (mavo 2, 3 en 4). 
 • De decaan ondersteunt de studie- en beroepskeuze.
  De decaan is meneer R. van den Nieuwenhuizen

 • De zorgcoördinator en de zorgteams zorgen voor de juiste hulp bij (ernstige) problemen.
  De zorgcoördinator is mevrouw L. Muijderman

 • Bij de vertrouwenspersoon kan iedereen terecht die te maken krijgt met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersonen kunnen ook helpen bij het oplossen van problemen tussen en met medewerkers en leerlingen.
  De vertrouwenspersoon mevrouw K. Boerefijn.

 • Twee dagdelen per week werkt mevrouw Kleerekoper op onze school als schoolmaatschappelijk werker. Zij is er voor de problemen die niet door de mentor of het afdelingshoofd kunnen worden opgelost. Zij kan ook hulp van buiten inschakelen. U kunt via het afdelingshoofd bij haar terecht.
 • Onze schoolverpleegkundige is bereikbaar onder nummer 010-4444600.
 • Naast de begeleiding vanuit school zelf is het mogelijk om naschoolse begeleiding te krijgen van Studiekring. Studiekring huist van maandag t/m donderdag in Melanchthon De Blesewic. Op deze dagen wordt er huiswerkbegeleiding gegeven van 15:15-18:15 uur. Ook is er de mogelijkheid om individuele bijlessen, faalangstreductietraining en studiementoraat af te nemen tijdens of voorafgaand aan deze tijden.Meer informatie over onze diensten en tarieven vindt u op www.studiekring.nl

 

Hieronder treft u het ‘protocol medisch handelen en verstrekking van medicijnen aan leerlingen’ aan.

Protocol medisch handelen en medicijngebruik

 

Meer weten? Stel een vraag.

Het anti-pestbeleid is te vinden op de downloads pagina van onze algemene Melanchthon website