Weer naar school!

Deze week gaan we weer open. We hopen jullie weer gezond en wel op school te zien. We zien uit naar het nieuwe schooljaar. En beseffen tegelijkertijd dat ook de komende tijd de omstandigheden van het “naar school gaan“ door de Corona-situatie bijzonder zijn.  

Daarom hebben we een aantal afspraken met elkaar gemaakt om op een goede en verantwoorde manier onderwijs te kunnen geven:

 • We houden ons aan het beleid van de overheid en volgen de aanwijzingen van OCW: We houden ons aan het beleid en de aanwijzingen van OCW en VO-raad die zijn gebaseerd op de adviezen van het outbreak managementteam en het RIVM.
 • We volgende bekende omgangs- en gedragsregels: We doen verder een dringend beroep op iedereen om de bekende omgangs- en gedragsregels te volgen. Respecteer de gebouwregels en looplijnen, neem deze serieus en spreek elkaar zo nodig aan. Hieronder vind je voor de volledigheid nog een keer de afspraken.

Altijd 1,5 meter afstand:

 • Tussen leerlingen en personeelsleden.
 • Tussen personeelsleden.

Hygiëneregels:

 • Was vaker je handen.
 • Schud geen handen. Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Zit niet aan je gezicht.

Leerling blijft thuis en laat zich direct testen bij:

 • Neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak of koorts boven 38°C.
 • Als een gezinslid koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten.

Als je negatief getest bent:

 • Overleg je met je coach of je weer naar school kan.

Als je positief getest bent:

 • Informeer je direct je coach en het afdelingshoofd.

Ben je in een rood of oranje gebied geweest:

 • Informeer  je coach voordat je naar school komt.
 • Blijf 10 dagen na terugkomst in quarantaine en stem schoolwerk af met je coach en vakdocenten.
 • Aandacht voor ventilatie in de gebouwen: Er is speciale aandacht op dit moment voor de ventilatie in de gebouwen. Op advies van onze ondersteunende diensten worden deze week de installaties in de gebouwen waar nodig al aangepast naar de jongste inzichten van het RIVM over ventilatie. We zorgen er op deze manier voor dat  de installaties in de schoolgebouwen voldoen aan de daarvoor geldende richtlijnen. Lokalen en ruimtes worden ook regelmatig geventileerd. Aircosystemen en losse ventilatiesystemen staan uit.
 • Bespreek je zorgen met jouw coach: We kunnen ons voorstellen dat er, ondanks de genomen maatregelen, toch zorgen kunnen zijn over “het naar school komen”. Zorgen om jezelf, jouw naasten enz.. Bespreek indien nodig deze zorgen met je coach in je eerste coachgesprek.

Leerlingen, ouders en collega’s zien uit naar de start van het nieuwe schooljaar. Het is fijn dat we het onderwijs weer kunnen verzorgen in de school. We kijken ernaar uit om elkaar weer te zien.

Your Hours

Coaching

World Experience

We Talks

Melanchthon De Blesewic wenst alle leerlingen succes en sterkte tijdens het onderwijs op afstand

Een gloednieuw gebouw met plekken voor coaching, science en beeldende vorming

Melanchthon De Blesewic volgt de richtlijnen van het RIVM op, wij communiceren over de ontwikkelingen via de mail

Coaching: Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen?