Aanmelden

Wanneer u uw zoon/dochter wil aanmelden op Melanchthon De Blesewic kunt u het aanmeldformulier invullen op deze website. U heeft de mogelijkheid voor het invullen van het aanmeldformulier tot en met donderdag 17 maart.

Na het invullen van het aanmeldformulier ontvangt u van ons een uitnodiging om uw zoon/dochter in te schrijven op De Blesewic. De inschrijfdata zijn van maandag 21 februari tot en met vrijdag 18 maart. Op 18 maart sluit de inschrijftermijn.

Het is belangrijk dat u dan de volgende documenten meeneemt.

-schooladviesformulier met unieke code

-ingevulde voorkeurslijst van scholen

-kopie identiteitsbewijs van uw zoon/dochter

-indien van toepassing: een verklaring of onderzoeksverslag (bijv. een dyslexieverklaring)

We nemen een aanmelding pas in behandeling als we alle bovenstaande documenten hebben ontvangen. U krijgt dan van ons een bewijs van aanmelding met een eigen nummer van volgorde van inschrijving.

Na 24 maart krijgt u van ons bericht of uw zoon/dochter geplaatst is of dat verder onderzoek nodig is. Wanneer uw zoon/dochter geplaatst is, ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek.

Plaatsingsprocedure

Wij werken voor de aanmelding en plaatsing vanaf schooljaar 2021-2022 met De Overstaproute, voor meer informatie https://www.koersvo.nl/ouders

Hieronder staan de stappen vermeld die worden doorlopen voor het definitief plaatsen van leerlingen.

1. De leerling heeft een passend advies:

-vmbo-gl/tl

-vmbo-gl/tl / havo

-havo

-havo/vwo (plaatsing in havo-brugklas)

2. De leerling heeft De Blesewic opgegeven als school van eerste voorkeur.

3. Eventueel treden de voorrangsregels van de school in werking:

-Broertje of zusje bij ons op school

4. Als het aantal beschikbare plaatsen wordt overschreden dan doen wij mee met de centrale loting op 24 maart 2022 onder toezicht van een notaris. Het aanmeldnummer is het nummer waarmee geloot wordt. Dit inloten gebeurt op basis van het aantal beschikbare plaatsen.

Zorgplicht

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte onderzoeken we of wij deze ondersteuning kunnen bieden. Als we deze ondersteuning niet kunnen bieden gaan we samen op zoek naar een school die wel passend is. Wij hebben hier 6 weken de tijd voor. Als extra onderzoek nodig is, kan deze termijn met 4 weken verlengd worden.

Deze termijn gaat in op de laatste dag van de aanmeldperiode, te weten vrijdag 18 maart. Als er geloot moet worden, gaat loting voor zorgplicht. In dat geval start de termijn op donderdag 24 maart.

Vragen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. van der Vlist, afdelingshoofd brugklas, via [email protected]

Your Hours

Coaching

World Experience

We Talks

Jij kiest, leert en ervaart op Melanchthon De Blesewic

Een gloednieuw gebouw met plekken voor coaching, science en beeldende vorming

Coaching: Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen?

Corona: Op de Open Dagen pagina vindt u de meest actuele informatie over onze informatieavonden en de Open Dag