Leerlingen met een BBL-, KBL-, GL/TL-advies (met of zonder lwoo) of een combinatie van deze adviezen komen in aanmerking voor een plek op Melanchthon Wilgenplaslaan. Eventueel afwijken van het basisschooladvies gebeurt in overleg met de ouders, de leerling en de basisschool.

Melanchthon Wilgenplaslaan heeft onderstaande aanvullende aandachtspunten:

 • Voorrangsregel: mocht het zo zijn dat heel veel kinderen voor onze school kiezen en niet alle leerlingen kunnen worden geplaatst (om op een prettige manier samen te leven in het gebouw en de onderwijskwaliteit te garanderen) zal de voorrangsregel in werking treden. De volgende groep heeft voorrang: leerlingen die op het moment van aanmelden een broer, zus, half-, stief- en pleegbroer en –zus op Melanchthon Wilgenplaslaan hebben.

 • Ouders en leerlingen onderschrijven de identiteit en de waarden van de school. Van leerlingen en ouders verwachten wij dat zij de doelstellingen en schoolregels onderschrijven.

 • Leerlingen tekenen een overeenkomst met de school waarin wederzijdse verwachtingen en/of verplichtingen staan vermeld. Leerlingen en ouders gaan akkoord met de wijze waarop wij met elkaar omgaan en de identiteit van onze school. De mentor, ouders en leerling maken aan het begin van het schooljaar afspraken over leer-/ontwikkelingsdoelen.

 • Bij aanmelding dient te allen tijde het volledige dossier aangeleverd te worden.

 • Voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) gelden de volgende eisen:

  De leerling heeft een IQ tussen 75 en 90. De leerling heeft een leerachterstand van 1 tot 3 jaar op twee van vier domeinen (begrijpend lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal één van de domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft.

  of

  De leerling heeft een IQ tussen 91 en 120. De leerling heeft een leerachterstand van 1 tot 3 jaar op twee van vier domeinen (begrijpend lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal één van de domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft en de leerling heeft leerbelemmerende sociaal-emotionele problematiek.

Vanaf 18 maart t/m 1 april kan dagelijks worden aangemeld voor leerjaar 1. Maak alvast een afspraak!

Benieuwd naar onze school? Kom langs of bekijk onze promotievideo met Guillaumey en Candace!