Leerlingen met een BBL-, KBL- en een GL-advies (met of zonder lwoo) komen in aanmerking voor een aanmelding. Afwijken van het advies gebeurt in overleg met ouders, leerling en basisschool.

Voorwaarden om toegelaten te worden op Melanchthon Wilgenplaslaan

 

Melanchthon Wilgenplaslaan hanteert aanvullende plaatsingscriteria:

  • Ouders en leerlingen onderschrijven de identiteit van de school.
   Van leerlingen en ouders verwachten wij dat zij de doelstellingen en schoolregels onderschrijven.
  • Leerlingen tekenen een overeenkomst met de school waarin wederzijdse verwachtingen en/of verplichtingen staan vermeld.
   Leerlingen en ouders gaan akkoord met de wijze waarop wij met elkaar omgaan en de identiteit van onze school. De mentor, ouders en leerling maken aan het begin van het schooljaar afspraken over leer- /ontwikkelingsdoelen.
  • Bij aanmelding dient te allen tijde het volledige dossier aangeleverd te worden. Bij het achterhouden van informatie of het aanleveren van een onvolledig dossier vervalt onze zorgplicht.
  • Voorrangsregel: mocht het zo zijn dat heel veel kinderen voor onze school kiezen en wij niet alle leerlingen kunnen plaatsen om op een prettige manier samen te leven in het gebouw en de onderwijskwaliteit te garanderen, zal onze voorrangsregel in werking treden.De volgende groep heeft voorrang: leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op deze schoollocatie hebben, dit geldt ook voor half-, stief- en pleegbroer en –zus.
 • Voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) gelden de volgende eisen:
  • De leerling heeft een IQ tussen 75 en 90. De leerling heeft een leerachterstand van 1 tot 3 jaar op twee van vier domeinen (begrijpend lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal één van de domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft.
   of
  • De leerling heeft een IQ tussen 91 en 120. De leerling heeft een leerachterstand van 1 tot 3 jaar op twee van vier domeinen (begrijpend lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal één van de domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft en de leerling heeft leerbelemmerende sociaal-emotionele problematiek.