Samen voor jou!
Samen ontdekken de leerlingen ontdekken met hun ouders, schoolgenoten en de medewerkers de route naar hun eigen succes. Melanchthon Wilgenplaslaan biedt alle niveau’s van het VMBO:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
 • Gemengde leerweg (GL)
 • Theoretische leerweg (TL)

Leerlingen die een vmbo-basis mét LWOO hebben gekregen van de basisschool komen de eerste twee jaar in een kleine klas. Voor GL/TL leerlingen die examen doen in een extra vak kunnen we het diploma omzetten naar een TL/MAVO diploma!” 

Maatwerk
Melanchthon Wilgenplaslaan biedt iedere leerling maatwerk:

 • Flexuren: lesuren Nederlands of Engels of wiskunde in het lesrooster van iedere leerling om te werken aan vakken waar extra ondersteuning bij nodig is.
 • Rekenen: een adaptief rekenprogramma waarbij iedere leerling op zijn of haar eigen niveau rekenen afsluit. Voor leerlingen die rekenen erg moeilijk vinden is er een vast bijlesmoment in de week.
 • Huiswerkbegeleiding: iedere week op een vast moment voor de leerjaren 1 t/m 4.
 • Hoger niveau: in het derde en het vierde leerjaar kunnen leerlingen vakken op een hoger niveau volgen en vervolgens afsluiten op het centraal examen.
 • Doorstroom naar HAVO: in samenwerking met Melanchthon Schiebroek extra vakken op GL/TL zodat een overstap naar de HAVO mogelijk is.

Profiel- en talenturen
In het eerste en tweede leerjaar krijgen alle leerlingen profiel- en talenturen. Tijdens deze lesuren maken de leerlingen door praktische lessen op een leuke manier kennis met de vaardigheden binnen verschillende beroepsgroepen. Daarnaast worden er tijdens deze lessen onderdelen verzorgd door gastdocenten uit de beroepspraktijk.

Beroepsgerichte profielen en uitstroomvarianten
In het derde leerjaar kiezen de leerlingen voor een beroepsgericht profiel:

 • Economie & Ondernemen (BBL/KBL)
 • Zorg & Welzijn (BBL/KBL)
 • Technologie & Toepassing (GL/TL)

Aan het einde van het derde leerjaar doen de leerlingen examen in het beroepsgericht profiel. In het vierde leerjaar kiezen de leerlingen voor een uitstroomvariant en de daarbij behorende keuzevakken. Uiteraard mogen de keuzevakken ook worden gecombineerd!

 • Ondernemen
 • Welzijn
 • Sport
 • Technologie & Toepassing

Topsport
Voor topsporters en leerlingen met bijzondere talenten biedt Melanchthon Wilgenplaslaan een persoonlijk plan. Met de ondersteuning van de topsportcoördinator kunnen de leerlingen hun talent op het hoogste niveau ontwikkelen én hun VMBO diploma halen.

Vanaf 18 maart t/m 1 april kan dagelijks worden aangemeld voor leerjaar 1.

Benieuwd naar onze school? Kom langs of bekijk onze promotievideo met Guillaumey en Candace!