Schoolleiding
Vestigingsdirecteurdhr. V. Wolsheimer [email protected]
Afdelingshoofd onderbouw mevr. A.M. Trouwloon-Calister [email protected]
Afdelingshoofd bovenbouw dhr. S.G.A. de Winter[email protected]
Leerjaarcoördinator 2dhr. H. de Koning [email protected]
Leerjaarcoördinator 3dhr. D.F.J. Stentler [email protected]
Ondersteuningsteam
Ondersteuningscoördinatormevr. S. Kesarlal[email protected]
Schoolmaatschappelijk Werkdhr. S. Klaassen [email protected]
Schoolmaatschappelijk Werkmevr. A. van den Bos [email protected]
Schoolpsycholoogmevr. V. Vergunst [email protected]
Leerlingbegeleiding
Studieloopbaancoachmevr. S. Kesarlal[email protected]
Decaandhr. P. van Rijn [email protected]
Decaandhr. R. Twaalfhoven[email protected]
Stagecoördinatormevr. R. Nathie[email protected]
Topsportcoördinatordhr D. Dogan[email protected]
Veiligheidscoördinatordhr. R. Doughlaj[email protected]
Veiligheidscoördinatormevr. R. Maie[email protected]

Goed toekomstgericht onderwijs

Goed contact met ouders