Schoolleiding
Vestigingsdirecteurdhr. V. Wolsheimer [email protected]
Afdelingshoofd onderbouw mevr. A.M. Trouwloon-Calister [email protected]
Afdelingshoofd bovenbouw dhr. S.G.A. de Winter[email protected]
Leerjaarcoördinator 2mevr. D. Ensink[email protected]
Leerjaarcoördinator 3dhr. D.F.J. Stentler [email protected]
Ondersteuningsteam
Ondersteuningscoördinatormevr. C. Baan[email protected]
Schoolmaatschappelijk Werkmevr. F. Recca [email protected]
Jongerencoachmevr. Z. Chahbari[email protected]
Schoolpsycholoogmevr. T. v.d. Winckel[email protected]
Medewerker ouderbetrokkenheidMevr. Z. Nazoume[email protected]
Leerlingbegeleiding
Studieloopbaancoachmevr. C. Baan[email protected]
Decaandhr. P. van Rijn [email protected]
Decaan & studieloopbaancoachdhr. R. Twaalfhoven[email protected]
Stagecoördinatormevr. R. Nathie[email protected]
Topsportcoördinatordhr D. Dogan[email protected]
Anti-Pest coördinator dhr. R. Doughlaj[email protected]
Anti-Pest coördinatormevr. R. Maie[email protected]
Preventiemedewerkerdhr. S.G.A. Winter[email protected]
Vertrouwenspersoonmevr. W. v. Wingerden[email protected]
Vertrouwenspersoondhr. P. van Rijn[email protected]
Deelmedezeggeschapsraad
Voorzittermevr. W. v. Wingerden[email protected]
Secretarismevr. M. Lock[email protected]
Lid oudergeledingmevr. P. Sebel
Lid leerlinggeledingdhr. G. Brandenburg

Vanaf 18 maart t/m 1 april kan dagelijks worden aangemeld voor leerjaar 1.

Benieuwd naar onze school? Kom langs of bekijk onze promotievideo met Guillaumey en Candace!