Schoolleiding
Vestigingsdirecteurdhr. V. Wolsheimer [email protected]
Afdelingshoofd onderbouw mevr. A.M. Trouwloon-Calister [email protected]
Afdelingshoofd bovenbouw dhr. S.G.A. de Winter[email protected]
Leerjaarcoördinator 2dhr. H. de Koning [email protected]
Leerjaarcoördinator 3dhr. D.F.J. Stentler [email protected]
Ondersteuningsteam
Ondersteuningscoördinatormevr. S. Kesarlal[email protected]
Ondersteuningscoördinatormevr. C. Baan[email protected]
Schoolmaatschappelijk Werkmevr. F. Recca [email protected]
Schoolpsycholoogmevr. V. Vergunst [email protected]
Leerlingbegeleiding
Studieloopbaancoachmevr. S. Kesarlal[email protected]
Decaandhr. P. van Rijn [email protected]
Decaan & studieloopbaancoachdhr. R. Twaalfhoven[email protected]
Stagecoördinatormevr. R. Nathie[email protected]
Topsportcoördinatordhr D. Dogan[email protected]
Anti-Pest coördinator dhr. R. Doughlaj[email protected]
Anti-Pest coördinatormevr. R. Maie[email protected]
Preventiemedewerkermevr. D. v.d. Smissen[email protected]
Vertrouwenspersoonmevr. W. v. Wingerden[email protected]

De sfeer ervaren op Melanchthon Wilgenplaslaan? Meld je aan voor een open lesmiddag!