Schoolleiding
Vestigingsdirecteurdhr. V. Wolsheimer [email protected]
Afdelingshoofd onderbouw mevr. A.M. Trouwloon-Calister [email protected]
Afdelingshoofd bovenbouw dhr. S.G.A. de Winter[email protected]
Leerjaarcoördinator 2dhr. H. de Koning [email protected]
Leerjaarcoördinator 3dhr. D.F.J. Stentler [email protected]
Ondersteuningsteam
Ondersteuningscoördinatormevr. C. Baan[email protected]
Schoolmaatschappelijk Werkmevr. F. Recca [email protected]
Jongerencoachmevr. Z. Chahbari[email protected]
Schoolpsycholoogmevr. T. v.d. Winckel[email protected]
Leerlingbegeleiding
Studieloopbaancoachmevr. C. Baan[email protected]
Decaandhr. P. van Rijn [email protected]
Decaan & studieloopbaancoachdhr. R. Twaalfhoven[email protected]
Stagecoördinatormevr. R. Nathie[email protected]
Topsportcoördinatordhr D. Dogan[email protected]
Anti-Pest coördinator dhr. R. Doughlaj[email protected]
Anti-Pest coördinatormevr. R. Maie[email protected]
Preventiemedewerkerdhr. S.G.A. Winter[email protected]
Vertrouwenspersoonmevr. W. v. Wingerden[email protected]
Vertrouwenspersoondhr. P. van Rijn[email protected]

Aanmelden op onze school? Dat kan vanaf 20 februari. Maak alvast een afspraak!

Wil jij ervaren hoe het is bij ons op school? Geef je dan op voor onze open lesmiddag op woensdag 15 februari 2023!