Elke leerling een succesvolle start in de maatschappij!
Melanchthon Wilgenplaslaan is een Rotterdamse VMBO school voor bbl, kbl, gl en tl.

In vier jaar tijd ontdekken de leerlingen samen met hun ouders, klasgenoten, mentoren en alle docenten hun eigen route naar succes. De leerlingen worden voorbereid op een toekomstig leven als werknemer, ondernemer en burger in Rotterdam. Dat doen de leerlingen in een fijn modern gebouw waar een veilige sfeer heerst en ze iedere dag hun mentoren, docenten en vrienden/vriendinnen ontmoeten. Naast alle lessen, toetsen en gesprekken zijn er voldoende mogelijkheden in de school om te ontspanen en plezier te hebben.

Melanchthon Wilgenplaslaan is een school waar leerlingen gezien worden, zich thuis voelen en er toe doen. Leerlingen behalen na vier jaar een mooi diploma én ontwikkelen zich op gebied van persoonsvorming. Op Melanchthon Wilgenplaslaan leer je voor het leven!

Elke MWL-leerling na afronding van de schoolloopbaan op zijn of haar niveau:

 • heeft een persoonlijk toekomstperspectief
 • kan een onafhankelijk oordeel vormen
 • heeft lerend vermogen en kan reflecteren op het eigen leerproces
 • heeft zich creatief en inventief ontwikkeld
 • kan probleemoplossend denken/handelen en is zelfredzaam
 • is communicatief en sociaal vaardig vanuit een levensbeschouwelijke achtergrond en beschikt over maatschappij- en normbesef

Kernwaarden
De leerlingen en medewerkers zorgen er samen voor dat de school een plek is waar alle leerlingen kunnen leren, zich veilig voelen en tot bloei kunnen komen. Het uitgangspunt hiervoor zijn de gezamenlijke waarden en het toepassen van het gedrag dat bij deze waarden hoort. Voor Melanchthon Wilgenplaslaan betekent dit dat er wordt uitgaan van de kernwaarden:

 • Vriendelijkheid
 • Veiligheid
 • Verantwoordelijkheid

MWL-les
Op Melanchthon Wilgenplaslaan geven alle docenten les volgens een vast principe; de MWL-les. In alle lessen zorgen docenten ervoor dat de kernwaarden zijn gewaarborgd en een aantal vaste onderdelen altijd terugkomen:

 • De docent ontvangt de leerlingen bij de deur en geeft iedereen een hand.
 • Tijdens het eerste lesuur leest de docent (of leerling) voor uit de Oase.
 • De docent start de les met een duidelijk lesdoel en programma op het scherm.
 • De docent werkt met meerdere leskernen, geeft korte instructies, loopt rond, geeft complimenten en geeft daar waar nodig verlengde instructie.
 • De docent evalueert de les met de leerlingen, bespreekt het te maken huiswerk en legt dit vast in SOMToday.
 • De docent sluit de les af, groet de leerlingen en laat de leerlingen rustig naar de volgende les gaan.

21e eeuwse vaardigheden & LOB
Vanaf het eerste leerjaar ontdekken de leerlingen tijdens de praktijk- en talenturen wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en welke vaardigheden ze verder kunnen ontwikkelen. De leerlingen gaan op zoek naar de route naar hun eigen succes. In deze zoektocht werken de leerlingen gedurende vier schooljaren aan 26 vaardigheden. Deze vaardigheden hebben hun oorsprong vanuit de 21st century skills, de competenties van het mbo, de examenprogramma’s en de loopbaancompetenties (van de VO-raad). In samenwerking met een coach leggen de leerlingen hun eigen ontwikkeling, bewijslast en hun MySkills vast in een digitaal loopbaandossier dat ze kunnen meenemen naar bijvoorbeeld het MBO.

Vanaf 18 maart t/m 1 april kan dagelijks worden aangemeld voor leerjaar 1.

Benieuwd naar onze school? Kom langs of bekijk onze promotievideo met Guillaumey en Candace!