Schoolwide positive behavior support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen van positief gedrag binnen onze school.

Verantwoordelijkheid, vriendelijkheid en veiligheid

Op Melanchthon Wilgenplaslaan willen we samen met de ouders dat de leerlingen hun diploma halen. Daarnaast willen we ook dat ze het naar hun zin hebben op school, vrienden maken en belangrijke dingen leren die ze nodig hebben in het leven. Iedere leerling is anders en dat betekent dat iedere leerling zijn eigen ontwikkeling doormaakt, maar hierbij hebben wij elkaar nodig.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de school een plek is waar alle leerlingen kunnen leren en zich veilig voelen. Op school denken we na over wat we echt belangrijk vinden; dit doen we aan de hand van  SWPBS (School Wide Positive Behavior Support). Op Melanchthon Wilgenplaslaan noemen wij dit GOALS. Om GOALS goed te kunnen uitvoeren, hebben leerlingen en docenten hebben met elkaar de volgende drie waarden bedacht die wij belangrijk vinden op onze school:

  • Verantwoordelijkheid
  • Vriendelijkheid
  • Veiligheid

We hebben ons hierbij het volgende afgevraagd:  hoe kunnen we in de school verantwoordelijk zijn? Hoe kunnen we vriendelijk zijn? En hoe kunnen we een veilige school zijn? Door bij elke waarde positieve gedragsverwachtingen te formuleren, zoals hieronder beschreven is iedereen op een positieve manier  bezig met zijn gedrag en houding.

  • Bij Verantwoordelijkheid: Ik ben op tijd in de les met al de spullen die ik nodig heb.
  • Bij Vriendelijkheid: Ik groet de docent bij binnenkomst en wanneer ik het lokaal verlaat.
  • Veiligheid: Ik respecteer de ruimte van de ander.

Deze gedragsverwachtingen staan nu op posters die overal in de school hangen. Hiermee helpen wij elkaar om bewust met GOALS bezig te zijn. Omdat het voor iedereen leuk is om complimenten te geven en te ontvangen, hebben wij een beloningssysteem bedacht. Bij opvallend positief gedrag kunnen de leerlingen een 010-tje krijgen, waar ze later een leuke activiteit van kunnen “kopen”.

Wil je meer weten over GOALS op Melanchthon Wilgenplaslaan? Kom langs op onze open dagen!