Schoolwide positive behavior support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen van positief gedrag binnen onze school.

Verantwoordelijkheid, vriendelijkheid en veiligheid

Op Melanchthon Wilgenplaslaan willen we samen met de ouders dat de leerlingen hun diploma halen. Daarnaast willen we ook dat ze het naar hun zin hebben op school, vrienden maken en belangrijke dingen leren die ze nodig hebben in het leven. Iedere leerling is anders en dat betekent dat iedere leerling zijn eigen ontwikkeling doormaakt.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de school een plek is waar alle leerlingen kunnen leren en zich veilig voelen. Op school denken we na over wat we echt belangrijk vinden; we doen dat via het project SWPBS (School Wide Positive Behavior Support).

In het schooljaar 2016-2017 hebben de leerlingen en docenten samen bedacht dat er drie zaken belangrijk zijn op school:

  • Verantwoordelijkheid
  • Vriendelijkheid
  • Veiligheid

Verantwoordelijkheid betekent bijvoorbeeld dat de leerlingen hun spullen op orde hebben. Vriendelijkheid kunnen docenten en leerlingen bijvoorbeeld laten zien door elkaar te groeten. Veiligheid betekent onder andere dat iedereen respectvol is en geen fysiek contact met elkaar zoekt.

In schooljaar 2017-2018 gaat Melanchthon Wilgenplaslaan verder aan de slag met deze drie belangrijke waarden. Er worden bijvoorbeeld posters gemaakt voor in alle ruimtes van de school; op die posters staat wat er van iedereen wordt verwacht. Hoe kunnen we allemaal in de school verantwoordelijk zijn? Hoe kunnen we vriendelijk zijn? En hoe kunnen we een veilige school zijn?

Wil je meer weten over SWPBS op Melanchthon Wilgenplaslaan? Kom langs op onze open dagen!