Melanchthon Wilgenplaslaan heeft een actieve oudercommissie, die zes keer per jaar bij elkaar komt. De oudercommissie is intensief betrokken bij onze schoolorganisatie. De leden van de oudercommissie hebben een klankbordfunctie en helpen of ondersteunen met het organiseren van bijvoorbeeld paas- en kerstvieringen, ouderavonden en de open dagen.
Ouders kunnen lid worden van de oudercommissie door zich aan te melden bij [email protected]

Medezeggenschapsraad
Zoals elke school heeft ook Melanchthon Wilgenplaslaan een medezeggenschapsraad. Op de algemene website van Melanchthon vindt u onder het kopje Organisatie meer informatie over de medezeggenschapsraad.

Mevrouw Van Wingerden vertegenwoordigt Melanchthon Wilgenplaslaan namens het personeel in de medezeggenschapsraad.

Vanaf 18 maart t/m 1 april kan dagelijks worden aangemeld voor leerjaar 1.

Benieuwd naar onze school? Kom langs of bekijk onze promotievideo met Guillaumey en Candace!