Samen met de ouders begeleiden we onze leerlingen op een zo goed mogelijke manier naar hun diploma. Om de samenwerking tussen de school en de ouders nog beter te laten verlopen hebben we op Melanchthon Wilgenplaslaan Medewerkers Ouder Betrokkenheid (mevr. Nazoume voor Marokkaans sprekende ouders en mevr. Doga voor de Turks sprekende ouders) en contactouders.

De contactouders zijn ouders met kinderen in het eerste tot en met het vierde leerjaar op Melanchthon Wilgenplaslaan. De contactouders vormen een belangrijke schakel tussen Melanchthon Wilgenplaslaan en de ouders. Zo spelen de contactouders een belangrijke rol bij de kennismaking van de ouders met de (nieuwe) school en hebben de contactouders ook een signaalfunctie tussen de ouders en de school. Vragen en signalen die de contactouders krijgen (bijvoorbeeld via onderstaand contactformulier) zullen, afhankelijk van de urgentie, worden doorgegeven aan de mentor of de leerjaarcoördinator van het desbetreffende leerjaar. De mentor of de leerjaarcoördinator zullen vervolgens altijd contact opnemen.

Artikelen

Belangrijke data & Downloads