Melanchthon Wilgenplaslaan heeft een actieve oudercommissie, die zes keer per jaar bij elkaar komt. De oudercommissie is intensief betrokken bij onze schoolorganisatie. De leden van de oudercommissie hebben een klankbordfunctie en helpen of ondersteunen met het organiseren van bijvoorbeeld paas- en kerstvieringen, ouderavonden en de open dagen.
Ouders kunnen lid worden van de oudercommissie door zich aan te melden bij [email protected]

Ouderbetrokkenheid

Medezeggenschapsraad
Zoals elke school heeft ook Melanchthon Wilgenplaslaan een medezeggenschapsraad. Op de algemene website van Melanchthon vindt u onder het kopje Organisatie meer informatie over de medezeggenschapsraad.

Mevrouw Van Wingerden vertegenwoordigt Melanchthon Wilgenplaslaan namens het personeel in de medezeggenschapsraad.

Aanmelden op onze school? Dat kan vanaf 20 februari. Maak alvast een afspraak!

Wil jij ervaren hoe het is bij ons op school? Geef je dan op voor onze open lesmiddag op woensdag 15 februari 2023!