Melanchthon Wilgenplaslaan heeft een actieve oudercommissie, die zes keer per jaar bij elkaar komt. De oudercommissie is intensief betrokken bij onze schoolorganisatie. De leden van de oudercommissie hebben een klankbordfunctie en helpen of ondersteunen met het organiseren van bijvoorbeeld paas- en kerstvieringen, ouderavonden en de open dagen.
Ouders kunnen lid worden van de oudercommissie door zich aan te melden bij [email protected]

Ouderbetrokkenheid

De oudercommissie heeft een eigen emailadres waarop de leden zijn te bereiken: [email protected]

Medezeggenschapsraad
Zoals elke school heeft ook Melanchthon Wilgenplaslaan een medezeggenschapsraad. Op de algemene website van Melanchthon vindt u onder het kopje Organisatie meer informatie over de medezeggenschapsraad.

Mevrouw Van Wingerden vertegenwoordigt Melanchthon Wilgenplaslaan namens het personeel in de medezeggenschapsraad. Mevrouw Vegter, ouder van een leerling, vertegenwoordigt de oudergeleding van de school in de medezeggenschapsraad.

Krijg jij een Gl of TL advies? Dan doe je bij ons examen in 6 examen én krijg je spannende technologievakken!

Ben je een topsporter, of werk je naast school op hoog niveau aan een ander talent? Wij maken een persoonlijk rooster voor jou!

Wil je de sfeer op onze school zelf meemaken? Kom bij ons langs en doe mee met onze openlesmiddagen!