De Wilgenplaslaan staat bekend om het vaardighedenonderwijs. De leerlingen oefenen vaardigheden in de lessen, in de school, thuis en in de maatschappij. In vier leerjaren begeleiden we de leerlingen hiermee door het verwerken van vaardigheden in onze lesdoelen, het voeren reflectiegesprekken met iedere leerling en het vastleggen van de vaardigheden in het digitale loopbaandossier. Op Melanchthon Wilgenplaslaan noemen we deze aanpak MySkills.

MySkills gesprekken
Tijdens de MySkills gesprekken met een persoonlijke coach (5 keer per jaar) worden de vaardigheden besproken waar de leerlingen aan hebben gewerkt. 

Tijdens het gesprek zijn vooral de leerlingen aan het woord over onderstaande punten: 

  • wat is de toekomstdroom van de leerling 
  • waarom de leerling iets wil leren, wat de leerling bezig houdt en welke vaardigheden nodig zijn horende bij de toekomstdroom 
  • welke tastbare bewijzen de leerling heeft verzameld om de voortgang van de getrainde vaardigheden aan te tonen 
  • welke (loopbaan)lessen de leerling heeft geleerd tijdens het oefenen van de LOB-vaardigheden tijdens bijvoorbeeld praktijk- en talenturen 
  • welke keuzes de leerling maakt voor zijn of haar studieloopbaan op basis van de geleerde (loopbaan)lessen 

De ontwikkeling van de leerling met betrekking tot de MySkills houdt de leerling zelf (met hulp van een coach) bij in het digitale loopbaandossier Qompas. Ook de ervaringen tijdens praktijklessen, stages, lesactiviteiten, PSO-activiteiten, coachgesprekken worden hierin door de leerlingen bijgehouden. Tevens kunnen leerlingen bewijzen voor de MySkills uploaden (bijvoorbeeld, een getuigschrift van een (sport)trainer of een stagecertificaat) om uiteindelijk een mooi loopbaandossier te vormen.

De training van de vaardigheden, het voeren van de MySkills gesprekken en het bijhouden van Qompas moet er toe leiden dat de leerlingen een realistisch zelfbeeld, werkbeeld en toekomstbeeld ontwikkelen. 

Vanaf 18 maart t/m 1 april kan dagelijks worden aangemeld voor leerjaar 1.

Benieuwd naar onze school? Kom langs of bekijk onze promotievideo met Guillaumey en Candace!