Dat Melanchthon Wilgenplaslaan een goede school is blijkt uit de goede resultaten en waarderingen. Veel leerlingen behalen een diploma op een hoger niveau dan dat de basisschool heeft geadviseerd. De afgelopen jaren heeft de school hoge eindexamencijfers en goede slagingspercentages behaald.

2021-2022 100%
2020-2021 100%
2019-2020 100%

Op de website van Scholen op de kaart vindt u meer informatie over de resultaten en de tevredenheid van de leerlingen en ouders over Melanchthon Wilgenplaslaan.

Aanmelden op onze school? Dat kan vanaf 20 februari. Maak alvast een afspraak!

Wil jij ervaren hoe het is bij ons op school? Geef je dan op voor onze open lesmiddag op woensdag 15 februari 2023!