Dat Melanchthon Wilgenplaslaan een goede school is blijkt uit de goede resultaten en waarderingen. Veel leerlingen behalen een diploma op een hoger niveau dan dat de basisschool heeft geadviseerd. De afgelopen jaren heeft de school hoge eindexamencijfers en goede slagingspercentages behaald.

2021-2021 100%
2019-2020 100%
2018-2019 98,1%

Op de website van Scholen op de kaart vindt u meer informatie over de resultaten en de tevredenheid van de leerlingen en ouders over Melanchthon Wilgenplaslaan.

Melanchthon Wilgenplaslaan, samen voor jou!