Op Melanchthon Wilgenplaslaan werken we gedurende 4 schooljaren aan 26 vaardigheden met de leerlingen. Deze vaardigheden hebben hun oorsprong vanuit de 21st century skills, de competenties van het mbo, de examenprogramma’s en de loopbaancompetenties (van de VO-raad).

Vaardigheden
In periodes van ongeveer twee maanden staan er 4 vaardigheden centraal. Voor leerjaren 1 en 2 zijn dit vier dezelfde vaardigheden. Voor de leerjaren 3 en 4 betreft dit telkens vier andere vaardigheden.
Deze vaardigheden zijn een onderdeel van de lessen en maken bespreken we tijdens de start van iedere les bij het lesdoel. Tevens hangen er door de gehele school posters met daarop de verschillende vaardigheden.

Ontwikkelgesprekken
Tijdens de ontwikkelgesprekken met een persoonlijke coach, die 5 keer per jaar plaatsvinden, worden de vaardigheden besproken die de voorgaande twee maanden centraal hebben gestaan.

Tijdens het vaardighedengesprek zijn vooral de leerlingen aan het woord over onderstaande punten:

  • het kunnen aantonen van de getrainde vaardigheden;
  • welke (loopbaan)lessen de leerling heeft geleerd tijdens het oefenen van de LOB-vaardigheden;
  • welke keuzes de leerling maakt voor zijn/haar studieloopbaan op basis van geleerde (loopbaan)lessen en;
  • waarom de leerling iets wil leren; (wat hen bezig houdt, talenten en welk werk bij hen past).
  • wat is de toekomstdroom van de leerling

De ontwikkeling van de leerling met betrekking tot de vaardigheden worden bijgehouden op de ‘vaardighedenkaart.

De ervaringen tijdens praktijklessen, stages, lesactiviteiten, PSO-activiteiten en de gesprekken worden vastgelegd in een e-portfolio: Qompas. Dit is een plek waar leerlingen hun bewijzen kunnen opslaan en gebruiken voor hun loopbaan. Bewijzen zijn bijvoorbeeld een getuigschrift van een (sport)trainer, een stagecertificaat of een beoordeling tijdens een meeloopdag.

De training van de vaardigheden, het voeren van de ontwikkelsgesprekken en het bijhouden van het E-portfolio (met behulp van het programma Qompas) moet er toe leiden dat de leerlingen een realistisch zelfbeeld, werkbeeld en toekomstbeeld ontwikkelen.