Mogelijk gaat het op school niet zoals u wenst of wilt u zelfs een klacht indienen. Waar kunt u dan terecht?
Ziet u problemen op school ontstaan of gaan de zaken niet zoals u zou willen, dan is de mentor van uw zoon of dochter uw eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon kan bij een situatie van ongewenst gedrag een bemiddelende rol spelen. De vertrouwenspersonen van onze school zijn:

De heer N. Roovers ([email protected])

Mevrouw M. van der Ploeg ([email protected])

De heer D. Happee ([email protected]).

Indien u daadwerkelijk een klacht heeft, mag u erop vertrouwen dat Melanchthon deze serieus neemt. Hiervoor geldt de volgende procedure:

  • U bespreekt uw klacht met het afdelingshoofd van de afdeling van uw zoon of dochter.
  • Mocht u na het gesprek met het afdelingshoofd niet tevreden zijn over het antwoord of de afhandeling van uw klacht, wendt u zich dan tot de heer G. Hospes, directeur van Melanchthon Bergschenhoek via mailadres [email protected]

Heeft het contact met de vestigingsdirectie niet geleid tot een bevredigende oplossing van uw klacht, dan kunt u uw klacht schriftelijk neerleggen bij Vincent Haringa, algemeen directeur van Melanchthon, via emailadres: [email protected].

Indien uiteindelijk blijkt dat u en de school er samen niet uitkomen, dan kunt u het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO) benaderen,

per adres: postbus 2151, 3000 CD Rotterdam.

Hierna volgt de mogelijkheid uw klacht onderbouwd neer te leggen bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/

Dit alles staat beschreven in de Klachtenregeling van CVO.

Gaat u liever in gesprek met iemand buiten de organisatie? Dan kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon van CVO is Mevrouw Carin Naber van Halm. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 0645378862 of het e-mailadres [email protected]

Schoolgebouw-Bergschenhoek

Hier leer je wat je in de toekomst nodig hebt en wat je wilt ontwikkelen

Een veilige, vertrouwde school waar je goed kunt leren

Inspirerend onderwijs waar je het beste uit jezelf haalt

Op Bergschenhoek kennen we elkaar en nemen we de tijd voor elkaar

Maak je eigen keuzes: wat kun je en waarin ben je geïnteresseerd?

Een open gebouw met fijne ruimtes en moderne leermiddelen

Bereid je voor op een mooie rol in de samenleving