Ziet u problemen op school ontstaan of gaan de zaken niet zoals u zou willen, dan is de mentor van uw zoon of dochter uw eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon kan bij een situatie van ongewenst gedrag een bemiddelende rol spelen. De vertrouwenspersoon van onze school is Nido Roovers: [email protected].

Indien u een klacht heeft, mag u erop vertrouwen dat Melanchthon deze serieus neemt. Hiervoor geldt de volgende procedure:

U bespreekt uw klacht met het afdelingshoofd van de afdeling van uw zoon of dochter. Mocht u na het gesprek met het afdelingshoofd nog niet tevreden zijn over het antwoord of afhandeling van uw klacht, wendt u zich dan tot de vestigingsdirectie van Melanchthon Bergschenhoek, de heer Hospes, [email protected].

Heeft het contact met de vestigingsdirectie niet geleid tot een bevredigende oplossing van uw klacht, dan kunt u uw klacht schriftelijk neerleggen bij mevrouw drs. G.A. Schmidt, directeur onderwijs Melanchthon, via emailadres: [email protected] t.a.v. mevrouw Schmidt.

Indien uiteindelijk blijkt dat u en de school er samen niet uitkomen, dan staan de volgende mogelijkheden voor u open:

Het benaderen van het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO), per adres: postbus 2151, 3000 CD Rotterdam.

U kunt ook uw klacht onderbouwd neerleggen bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/

Klachtenregeling CVO

Schoolgebouw-Bergschenhoek

Hier leer je wat je in de toekomst nodig hebt en wat je wilt ontwikkelen

Een veilige, vertrouwde school waar je goed kunt leren

Inspirerend onderwijs waar je het beste uit jezelf haalt

Op Bergschenhoek kennen we elkaar en nemen we de tijd voor elkaar

Maak je eigen keuzes: wat kun je en waarin ben je geïnteresseerd?

Een open gebouw met fijne ruimtes en moderne leermiddelen

Bereid je voor op een mooie rol in de samenleving