Iedere leerling op Melanchthon Bergschenhoek krijgt de begeleiding en ondersteuning die hij nodig heeft, in alle leerjaren. Die begeleiding gaat verder dan hulp bij vakken waarmee een leerling moeite heeft. Het gaat bijvoorbeeld ook om persoonlijke ontwikkeling en studie- of beroepskeuze. We verwachten dat de leerling ook zelf verantwoordelijkheid neemt, bijvoorbeeld door zijn/haar ondersteuningsbehoefte duidelijk te maken, te reflecteren op eigen handelen en actie te ondernemen.

Mentor
Elke klas heeft een mentor. Hij/zij is de eerste persoon bij wie leerlingen en ouders/verzorgers  terecht kunnen met problemen of vragen. De mentor houdt de studievoortgang van de leerling in de gaten en houdt contact met de ouders/verzorgers. De mentor kan indien nodig doorverwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk.

Afdelingshoofd
Het afdelingshoofd adviseert en coördineert bij studieproblemen, bij contacten met docenten en bij studieachterstanden of zaken die het klasniveau overstijgen. Het afdelingshoofd is het tweede aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en leerlingen.

Decaan
De decaan of beroepskeuzeadviseur ondersteunt bij studie- en beroepskeuze. Vanaf leerjaar 3 gaan leerlingen hiermee aan de slag.

Zorg

  • De ondersteuningscoördinator, mevr. E. Huntington, en het zorgteam zorgen voor de juiste hulp bij (ernstige) problemen. Het schoolondersteuningsprofiel van Melanchthon Bergschenhoek vindt u hier.
  • Bij de vertrouwenspersoon kan iedereen terecht die te maken krijgt met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersonen kunnen ook helpen bij het oplossen van problemen tussen en met medewerkers en leerlingen. Op Melanchthon Bergschenhoek zijn de vertrouwenspersonen de heer D. Happee, mevrouw M. van der Ploeg en de heer N. Roovers. Voor meer informatie over de externe vertrouwenspersoon zie de site van het CVO.
  • We werken op school samen met de schoolverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, locatie Lansingerland. bereikbaar onder nummer 010-201 01 10.

Dyslexie
Op Melanchthon Bergschenhoek hanteren wij een dyslexieprotocol, waarin staat beschreven welke faciliteiten wij dyslectische leerlingen kunnen en mogen bieden. Wij willen daarmee bereiken, dat dyslectische leerlingen zonder onnodige vertraging hun schoolloopbaan met een diploma kunnen afronden.

Studiekring

In Melanchthon in Bergschenhoek geeft Studiekring huiswerkbegeleiding. De Studiekringvestiging is gehuisvest in de school zelf waardoor leerlingen meteen na hun laatste les onder begeleiding huiswerk kunnen maken. Ook kan bij Studiekring een-op-een bijles of  studiecoaching gevolgd worden. Voor meer informatie en tarieven verwijzen wij u naar de vestigingspagina of de  website van Studiekring.

Samenwerkingsverband KoersVO

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Koers VO. Mocht u vragen hebben over passend onderwijs, dan kunt u deze natuurlijk altijd stellen aan de school. Mocht de school uw vraag op dat moment niet of niet naar tevredenheid kunnen beantwoorden, kunt u deze ook voorleggen aan het Ouder- en Jeugdsteunpunt van Koers VO. Op de website vindt u informatie over passend onderwijs en er is de mogelijkheid om contact hebben. 

Hier leer je wat je in de toekomst nodig hebt en wat je wilt ontwikkelen

Een veilige, vertrouwde school waar je goed kunt leren

Inspirerend onderwijs waar je het beste uit jezelf haalt

Op Bergschenhoek kennen we elkaar en nemen we de tijd voor elkaar

Maak je eigen keuzes: wat kun je en waarin ben je geïnteresseerd?

Een open gebouw met fijne ruimtes en moderne leermiddelen

Bereid je voor op een mooie rol in de samenleving