Welkom!
Je ziet het meteen als je hier komt: de MBS is een school waar je niet alleen veel leert, maar waar je ook veel bezig bent! Het gebouw, de (praktijk)lokalen, de kas, de tuinen en onze lessen zijn erop ingericht om jou zoveel mogelijk te laten doen en ontdekken.

Je kunt naar de MBS als je een schooladvies hebt voor vmbo BL (inclusief lwoo), KL, GL/TL en havo. We hebben alle vmbo-opleidingen en HGL (Het Groene Lyceum).

'Het gebouw, de (praktijk)lokalen, de kas, de tuinen en onze lessen zijn erop ingericht om jou zoveel mogelijk te laten doen en ontdekken.'