Telefoon MBS: 010 – 52 128 22

Directeur:
Dhr. Drs. C. de Jong
[email protected]
06 – 21 24 79 48
Adjunct-directeur:
Dhr. A.A. Molenaar    [email protected]
Afdelingshoofden:
Mevr. C. Heetland[email protected]
Mevr. M. van Eck[email protected]
Dhr. J. Speksnijder [email protected]

Lijst met mentoren

Decaan:
Mevr. T. Rademaker[email protected]
Stagecoördinatie:
Dhr. R. Wouters Klas 3 en 4[email protected]
Dhr. M. Dijkmans[email protected]
Ondersteuningscoördinator:
Mevr. C. Heetland[email protected]
Lwoo-coördinator:
Dhr. F. Verschoor[email protected]
Schoolmaatschappelijk werk:
Mevr. C. El Boayadi
Vertrouwenspersoon:
Mevr. J. Rothuizen[email protected]

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren