Directie:
Directeur:
Mevr. D. van den Berg – Evers [email protected]
Afdelingshoofd BL, BL/KL:
Mevr. C. Heetland[email protected]
Afdelingshoofd KL/GL, KL, GL, HGL:
Dhr. J. Broeren[email protected]
Leerjaarcoördinatoren: 
Dhr. J. van Duin, leerjaar 1 [email protected]
Mevr. J. Smits, leerjaar 2[email protected]
Mevr. T. Rademaker, leerjaar 3[email protected]
Dhr. J. de Rijk, leerjaar 4[email protected]
Mevr. J. Vrielink, HGL leerjaar 1 t/m 4[email protected]
Aannamecommissie:
Mevr. T. van der Burg[email protected]
Mevr. J. Smits[email protected]
Dhr. F. Verschoor –
contactpersoon aanname lwoo
[email protected]

Lijst met mentoren

Decaan:
Mevr. T. Rademaker[email protected]
Stagecoördinatie:
Dhr. R. Wouters, klas 3 en 4[email protected]
Dhr. M. Dijkmans[email protected]
Ondersteuningscoördinator:
Mevr. B. Izelaar[email protected]
Vertrouwenspersonen:
Mevr. J. Rothuizen[email protected]
Dhr. O. Alblas[email protected]

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren