Op dit moment is de inschrijving gesloten voor schooljaar 2024-2025.

Aanmelden?
Ben je enthousiast geworden over onze school? Wil je je bij ons aanmelden? Dan volgt hieronder voor je ouders/ verzorgers een overzicht van de inschrijfprocedure.

Hoe verloopt de procedure?

U kon uw zoon/dochter tussen 18 maart en 1 april 2024 aanmelden via de website voor schooljaar 2024-2025. Vervolgens nemen wij uw aanmelding in behandeling en nemen contact met u op voor verdere informatie.  Uiterlijk 12 april 2024 krijgt u van ons bericht of uw zoon/ dochter is geplaatst of dat verder onderzoek nodig is.

Het Groene Lyceum (HGL) en Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) 

Voor een aanmelding voor het HGL of wanneer uw kind in aanmerking komt voor LWOO, dan verloopt de procedure net even iets anders. Er volgt namelijk een intakegesprek.  
Als u een afspraak wilt maken voor een intakegesprek, dient u contact op te nemen met de betreffende coördinator. 

Plaatsingsprocedure 
Wij werken met de Overstap Route van Koers VO, voor meer informatie https://www.koersvo.nl/ouders/. Hieronder staan de stappen vermeld die worden doorlopen voor het definitief plaatsen van leerlingen.

1.  De leerling heeft de Melanchthon Business School (MBS) opgegeven als school van eerste voorkeur
2.  De leerling heeft een passend schooladvies

  • vmbo-basisberoepsgerichte leerweg (BL, eventueel met LWOO) 
  • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg (KL) 
  • vmbo-gemengde leerweg (GL)/theoretische leerweg (TL) 
  • havo/vwo

3.  Eventueel treden de voorrangsregels van de MBS in werking.

Mochten we meer aanmeldingen krijgen dan we kunnen plaatsen, dan hebben we afgesproken dat de volgende voorrangsregels gelden:

  • Leerlingen woonachtig in de gemeente Lansingerland.  
  • Broertjes/zusjes van leerlingen die in het jaar van aanmelding nog op de MBS zitten. 
  • Leerlingen woonachtig in gemeente Zuidplas.      

In voorgaande jaren hebben we alle aangemelde leerlingen kunnen plaatsen. Als na alle hiervoor genoemde stappen het aantal beschikbare plaatsen wordt overschreden, dan doen wij mee met de centrale loting van De Overstap Route op 10 april 2024 onder toezicht van een notaris. Indien wij gebruik moeten maken van de centrale loting is de volgorde van de voorrangsregels van belang. Er wordt eerst naar voorrangsregel 1 gekeken, voordat voorrangsregel 2 in werking treedt.

Zorgplicht
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte onderzoeken we of wij deze ondersteuning kunnen bieden. Als we deze ondersteuning niet kunnen bieden gaan we samen op zoek naar een school die wel passend is. Wij hebben hier zes weken de tijd voor. Als extra onderzoek nodig is, kan deze termijn met vier weken verlengd worden. Deze termijn gaat in op de laatste dag van de aanmeldingsperiode, dus op maandag 1 april 2024. Als er toch geloot moet worden, gaat loting voor zorgplicht. In dat geval start de termijn op 10 april 2024.

Heeft u vragen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Namens het team MBS

Aannamecommissie

Dhr. J. van Duin  [email protected]
Mevr. L. Elsäcker  [email protected]
Dhr. F. Verschoor – contactpersoon aanname lwoo [email protected]
Mevr. J. Vrielink – contactpersoon aanname HGL  [email protected]

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren