.

Wilt u kennismaken met de Melanchthon Business School schrijf je dan in voor de open lesdag of kom naar een van de open avonden.

Inschrijfprocedure

Inschrijving reguliere leerlingen.
Na afronding van de adviesgesprekken op de basisschool kunt u uw kind inschrijven voor de MBS. Elke inschrijving is voorlopig. Als aan alle aannamevoorwaarden is voldaan wordt de inschrijving definitief. Bij twijfelgevallen zal de Aanname commissie beslissen.
De uiterlijke inschrijfdatum voor schooljaar 2019/2020 is 15 maart 2019 voor het reguliere onderwijs. De inschrijving voor het LWOO sluit op 1 februari 2019.
Afdelingshoofd onderbouw MBS mevr. C. Heetland 010 5212822/ [email protected]

LWOO-coördinator is Dhr F. Verschoor 010 5212822/ [email protected]
Op de open dagen kunnen leerlingen voorlopig worden ingeschreven als alle benodigde papieren zijn ingeleverd volgt een kennismakingsgesprek.
Het inschrijfformulier dient digitaal te worden ingevuld; de overige benodigde stukken zoals schooladviesformulier, dyslexieverklaring, Ipadformulier etc. dienen op school tijdens het kennismakingsgesprek te worden ingeleverd.

De periode van digitale voorinschrijving van schooljaar 2020/2021start op …………….. voor het VMBO en HGL. Na de digitale vooraanmelding volgt een kennismakingsgesprek; u krijgt hiervoor een uitnodiging. Inschrijven zonder afspraak kan op de volgende data op de Wilgenlei. U dient dan wel alle benodigde papieren mee te brengen.

.. 18.30 – 20.30 uur

.. 18.30 – 20.30 uur

.. 14.30 – 17.00 uur

Omdat we met elke leerling en ouder(s) in gesprek willen, is het tevens mogelijk om op woensdag ………. februari en woensdag …….. februari in te schrijven.
U hoeft hiervoor geen afspraak te maken en kunt van 14.00 uur tot 16.30 op onze locatie op de Wilgenlei binnenlopen.

Uiterlijk …………. hoort u of uw zoon/dochter geplaatst is op de MBS Bleiswijk


Meenemen naar het gesprek:

  • Originele formulier schooladvies van de basisschool
  • Uitdraai van het leerlingvolgsysteem van de laatste drie schooljaren
  • Onderwijskundig rapport of de digitale code om het onderwijskundig rapport te kunnen downloaden
  • Identiteitskaart of paspoort
  • Eventuele overige informatie die van belang kan zijn voor ons.

Aanmelding LWOO

Dit kan door een mailtje te sturen naar                       ( met vermelding van het telefoonnummer waaronder u te bereiken bent) of te bellen met 010-512822. De aanmelding voor het LWOO is uitsluitend voor leerlingen met een LWOO – BL advies. Dit kan vanaf 29 oktober 2018 en dient te gebeuren vóór 1 februari 2019..

Aannamebeleid MBS

Vanaf …………….. digitale voorinschrijvingen.