De inschrijving voor de MBS-brugklassen voor het schooljaar 2021-2022 is gesloten

Inschrijvingsprocedure MBS-brugklassen voor het schooljaar 2021-2022

Beste leerling,
Ben je enthousiast geworden over onze school? Wil je je bij ons aanmelden?Dan volgt hieronder voor je ouders/verzorgers een overzicht van de inschrijfprocedure.

Aanmelden vóór 19 maart a.s.

Vanaf 4 januari 2021 kunt u het aanmeldformulier op onze site (www.melanchthon.nl/mbs) invullen.  
U heeft de mogelijkheid voor inschrijven tot en met donderdag 11 maart.
Dan sluit de inschrijvingstermijn.
Voor LWOO dient u uiterlijk maandag 1 februari een afspraak te maken met dhr. F. Verschoor, coördinator LWOO.

Hoe verloopt de procedure dan verder ?

U ontvangt van ons een uitnodiging voor een afspraak om uw zoon/dochter in te schrijven op school. Wat moet u bij dit gesprek allemaal meenemen?

 • schooladviesformulier met de unieke code
 • ingevulde voorkeurslijst van scholen
 • identiteitsbewijs
 • eventuele onderzoeksverslagen (bijvoorbeeld dyslexieverklaring)

We nemen een aanmelding in behandeling als we alle bovenstaande stukken hebben ontvangen.
U krijgt dan van ons een bewijs van aanmelding.

Uiterlijk vrijdag 26 maart krijgt u van ons bericht of uw zoon/dochter is geplaatst of dat verder onderzoek nodig is.

Plaatsingsprocedure

Wij werken met de OverstapRoute van Koers VO, voor meer informatie https://www.koersvo.nl/ouders/.

Hieronder staan de stappen vermeld die worden doorlopen voor het definitief plaatsen van leerlingen.

1. De leerling heeft een passend schooladvies

 • vmbo-bbl (eventueel met LWOO)
 • vmbo-kbl
 • vmbo-gl/tl
 • havo/vwo

2. De leerling heeft de Business School opgegeven als school van eerste voorkeur

3. Eventueel treden de voorrangsregels van de MBS in werking

Mochten we meer aanmeldingen krijgen dan we kunnen plaatsen, dan hebben we afgesproken dat de volgende voorrangsregels gelden:

 1. Het Groene Lyceum
 2. Woonplaats: gemeenten Lansingerland en Zuidplas *)
 3. Woonplaats: gemeenten Zoetermeer, Pijnacker/Nootdorp en Rotterdam*)

*)  In voorgaande jaren hebben we alle aangemelde leerlingen kunnen plaatsen.

Als na alle hiervoor genoemde stappen het aantal beschikbare plaatsen nog steeds wordt overschreden dan doen wij mee met de centrale loting van De OverstapRoute op donderdag 18 maart 2021 onder toezicht van een notaris. Ook dit jaar gaan we er echter van uit, dat we voor alle 1e jaars leerlingen weer een plaats hebben.

Zorgplicht

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte onderzoeken we of wij deze ondersteuning kunnen bieden. Als we deze ondersteuning niet kunnen bieden gaan we samen op zoek naar een school die wel passend is. Wij hebben hier 6 weken de tijd voor. Als extra onderzoek nodig is, kan deze termijn met 4 weken verlengd worden.
Deze termijn gaat in op de laatste dag van de aanmeldingsperiode, dus op donderdag 11 maart. Als er toch geloot moet worden, gaat loting voor zorgplicht. In dat geval start de termijn op donderdag 18 maart.

Vragen

Heeft u vragen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Namens het team MBS,
Tamara van der Burg & Janita Smits, coördinatoren aanname
Filip Verschoor, coördinator LWOO
Caro Heetland, afdelingshoofd onderbouw

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Vooraanmelden

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren