Mogelijk gaat het op school niet zoals u wenst of wilt u zelfs een klacht indienen. Waar kunt u dan terecht?

Ziet u problemen op school ontstaan of gaan de zaken niet zoals u zou willen, dan is de mentor van uw zoon of dochter uw eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon kan bij een situatie van ongewenst gedrag een bemiddelende rol spelen.

Indien u daadwerkelijk een klacht heeft, mag u erop vertrouwen dat Melanchthon deze serieus neemt. Hiervoor geldt de volgende procedure:

• U bespreekt uw klacht met het afdelingshoofd van de afdeling van uw zoon of dochter. Mocht u na het gesprek met het afdelingshoofd nog niet tevreden zijn over het antwoord of afhandeling van uw klacht, wendt u zich dan tot de vestigingsdirectie van MBS, [email protected]
• Mocht na het contact met de vestigingsdirectie uw klacht nog steeds bestaan, dan kunt u contact opnemen met de clusterdirecteur Dhr C. de Jong, [email protected]

Heeft het contact met de vestigingsdirectie en clusterdirecteur niet geleid tot een bevredigende oplossing van uw klacht, dan kunt u uw klacht schriftelijk neerleggen bij de algemeen directeur van Melanchthon,  [email protected].

Indien uiteindelijk blijkt dat u en de school er samen niet uitkomen, dan staan de volgende mogelijkheden voor u open:

• Het benaderen van de klachtencoördinator van ons bestuur CVO, tel. 010-2171399, Klachtenregeling CVO

• De mogelijkheid uw klacht onderbouwd neer te leggen bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/