Bezoek- en postadres
Wilgenlei 2B, 2665 KN Bleiswijk
Telefoon: 010 – 521 28 22, school is telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 16.30 uur.
E-mail: [email protected] 

Directeur:
Dhr. C. de Jong [email protected]
Adjunct-directeur:
Dhr. A.A. Molenaar [email protected]
Afdelingshoofd onderbouw:
Mevr. C. Heetland [email protected]
Afdelingshoofd bovenbouw:
Mevr. M. van Eck [email protected]
LWOO-coördinator
Dhr. F. Verschoor [email protected]
LWT-coördinator:
Mevr. P. de Schrijver [email protected]
MBO-coördinator:
Dhr. J. Speksnijder [email protected]
Ondersteuningscoördinator:
Dhr. A.Bak [email protected]
Remedial teacher:
Mevr. J.Rothuizen [email protected]
Schoolmaatschappelijk werk:
Mevr. T Kleerekoper [email protected]
Vertrouwenspersoon:
Mevr. J. Rothuizen [email protected]
Decanaat:
Mevr.T. Rademaker [email protected]
Stagecoördinatie:
Dhr. M. Dijkmans [email protected]
Contactpersoon stage lerarenopleiding:
dhr. S Rothuizen [email protected]