Leerlingenstatuut (versie juli 2021)

Lessentabel MBS MR

Toetsbeleid en -kader MBS Bleiswijk

Ondersteuningsplan 2023-2027

Schoolplan MBS 2020-2024

Schoolgids MBS 2022-2023

Voorlichtings-Presentatie -Powerpoint-slides MBS 2021-2022 (in pdf-format)

Voorlichtings-Powerpoint MBS (7-12-2020) HGL in pdf-format

Achtergrond informatie Het Groen Lyceum – HGL

MBS-folder 2023-2024

Notitie burgerschap op MBS

Eigendommenverzekering

Blijft uw kind thuis of niet bij klachten? (Beslisboom)

Algemene bestanden Melanchthon

Anti-pestbeleid
Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking
Protocol schorsen en verwijderen
Visie Melanchthon – 2024

Privacy
Privacyreglement
Gebruik social media
Gebruik cookies

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren