Leerlingenstatuut (versie juli 2021)

Lessentabel MBS MR

Examenreglement en PTA leerjaar 2 HGL – 2020-2021

Examenreglement en PTA leerjaar 3 vmbo en HGL – 2020-2021

Examenreglement en PTA leerjaar 4 vmbo en HGL – 2020-2021

Erratum PTA en ex.regl 2020-2021 (tot 19 febr 2021)

Toetsbeleid en -kader MBS Bleiswijk

Ondersteuningsplan MBS

Schoolplan MBS 2020-2024

Schoolgids MBS (Juli 2021)

Voorlichtings-Powerpoint MBS (7-12-2020) HGL in pdf-format.

Voorlichtings-Powerpoint MBS (7-12-2020) Algemeen in pdf-format deel 1.

Voorlichtings-Powerpoint MBS (7-12-2020) Algemeen in pdf-format deel 2.

MBS-folder 2021-2022

Eigendommenverzekering

Blijft uw kind thuis of niet bij klachten? (Beslisboom).


Benieuwd naar ons aannamebeleid? Dit vind je hier
Het visiedocument geeft de MBS-visie op onderwijs

Algemene bestanden Melanchthon

Visie Melanchthon – 2024
Anti-pestbeleid

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren