Schoolbijdrage (ouderbijdrage)
Ook dit schooljaar maken wij voor de inning van deze bijdrage gebruik van ‘WIS Collect’. ‘WIS Collect’ is een veilige online applicatie waarmee u zelf bepaalt of u gebruik maakt van iDeal, een overboeking of een automatische incasso in meerdere termijnen.

Algemene bijdrage alle leerjaren
De schoolbijdrage voor algemene kosten bedraagt in schooljaar 2020- 2021
€ 55,-. voor alle leerjaren.

Bijdrage per klas
De aanvullende bijdragen per klas voor klasgebonden activiteiten zijn:
Klas 1 € 15,- 
Klas 2 € 15,- exclusief de kosten voor de sportdag: juni 2021 (*) 
Klas 3 € 49,- exclusief de kosten voor de sportdag: juni 2021 (*) en de werkweek: juni 2021 (**)
Klas 4 € 57,50 (***)

(*)De kosten voor de sportdag klas 2 + 3 zijn afhankelijk van de keuze van de leerling. 
(**) De kosten voor de werkweek zijn afhankelijk van de keuze van de leerling:
Belgische Ardennen € 285,- of Engeland € 325,-
(***) De kosten van de examentrip zijn afhankelijk van deelname van de leerling.
Voor alle externe activiteiten: afhankelijk van corona of deze doorgaan ja/nee

Toelichting
De school ontvangt van de overheid financiële middelen om het onderwijs aan te kunnen bieden. Daarvan kan de school het verzorgen van de lessen, de meeste leermiddelen en de huisvesting betalen.
Melanchthon staat voor onderwijs dat leerlingen bindt en boeit, waarin leerlingen worden uitgedaagd om ‘het beste in zichzelf naar boven te halen’ en waarin aandacht is voor de brede ontwikkeling van de leerlingen. Wij streven naar veilige scholen waarin de leerlingen zich gekend weten, waar ze zich thuis voelen, waar een positieve sfeer heerst en waarbij ouders/verzorgers zich betrokken voelen. Om dit te kunnen realiseren zijn aanvullende activiteiten en diensten noodzakelijk die niet kunnen worden bekostigd uit de middelen die de school van de overheid ontvangt. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de identiteit van de school, aan goede ICT-voorzieningen, bedrijfsbezoeken, verzekeringen, atlassen of woordenboeken (klassensets) en aan goede communicatiemiddelen.

Toelichting op de ouderbijdrage
Deze activiteiten en diensten bieden wij aan voor alle leerlingen op elke vestiging en in elk leerjaar. Daarnaast kan er sprake zijn klas-gebonden activiteiten of diensten, zoals bijvoorbeeld een introductieprogramma, een excursie, werkweek of buitenlandse reis. Deze kosten kunnen per vestiging, per leerjaar en vaak zelfs per klas verschillen.
De bekostiging van de overheid is voor dit alles niet toereikend. We vragen daarom de ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage in de kosten. De algemene kosten brengen we in rekening bij de ouders van alle leerlingen. De klasgebonden kosten alleen bij de ouders van de leerlingen in de betreffende klas.

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren