De MBS biedt alle leerwegen in het vmbo en HGL (Het Groene Lyceum) voor leerlingen met een mavo-/havo werk- en denkniveau:

Brugklassen
We hebben deze brugklassen:

  • basis/lwoo,
  • basis/kader
  • kader/gemengd
  • HGL (Het Groene Lyceum)

Als je een lwoo-advies hebt voor vmbo-basis, dan kom je de eerste twee jaar in een aparte kleine klas. Pas in het tweede leerjaar bepalen we welk niveau je gaat doen. Kies je voor HGL dan blijf je de hele opleiding in deze leerroute. 

Graag aandacht voor het volgende:
MBS is een ‘Groene’ school, we werken en leren veel met bloemen, planten en dieren. Het komt steeds vaker voor dat kinderen allergisch zijn voor dieren of een bepaalde plantsoort. Ook de materialen die we voor de dierverzorging gebruiken zoals zaagsel en hooi veroorzaken weleens allergische klachten. Wij kunnen en willen leerlingen niet uitsluiten van de beroepsgerichte vakken dus mocht het zo zijn dat uw kind last heeft van allergieën, neemt u dan voor de aanmelding even contact met ons op. We overleggen dan graag met u of de MBS een geschikte school voor uw kind is..

Twee profielen
MBS kent in de bovenbouw twee profielen voor alle leerwegen:

Het maakt niet uit of je in het beroepsgerichte deel het profiel Groen of het profiel D&P kiest: je kunt op het mbo nog alle richtingen op.

Talent en beroep
Op al onze opleidingen maak je al vanaf klas 1 kennis met veel beroepen, ga je kijken/onderzoeken bij bedrijven en instellingen in de buurt en doe je mee met onze business-programma’s: Recreatie & Vrije tijd, Dier en Natuur, Kunst & Design en Tech & Media. Je reflectiegesprekken met je mentor en docenten helpen je om jezelf te leren kennen en te ontdekken waar je talenten liggen.  

Taal en rekenen
Je krijgt extra taal en rekenen én begeleiding als je dit nodig hebt.

Mbo
Na de MBS kun je naar alle mbo-opleidingen (zoals zorg, techniek, economie en sport) en via het HGL (Het Groene Lyceum) zelfs naar het hbo.

In het gebouw van de MBS is Lentiz mbo Oostland gevestigd. Hier kun je een mbo-diploma halen op niveau 2 en 4. Je hebt de keuze uit maar liefst zes beroepsrichtingen: Business & Logistiek, Dier, Paardenhouderij, Bloem & Design, Hovenier, Agrohandel & Logistiek en Teelttechnologie & Management.

Op de website van Lentiz mbo Oostland kun je hier meer over lezen.

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren