Te laat komen
In de onderbouw mag een leerling drie keer te laat komen, voordat hij/zij zich om 8.00 uur ’s ochtends moet melden bij de administratie; een leerling uit de bovenbouw meldt zich direct de volgende dag om 8.00 uur.

Ziek – en beter melden
U kunt uw zoon/dochter tussen 8.00 uur en 8.30 uur ziek melden op 010 – 52 128 22. Is uw zoon/ dochter na een weekend nog ziek? Dan graag weer opnieuw ziek melden. Afspraken bij dokter/ tandarts/ orthodontist e.d. graag zoveel mogelijk buiten schooltijd maken. Ook deze kunt u doorgeven via 010 – 52 128 22.

Bijzonder verlof
Bijzonder verlof (rouw en trouw) kunt u via de mail aanvragen bij de betreffende leerjaarcoördinator. Zo mogelijk graag minimaal vijf dagen van tevoren. Bij onwettig verzuim zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.

Leerjaarcoördinatoren

Mevr. J. Vermaas, leerjaar 1 [email protected]
Mevr. J. Smits, leerjaar 2[email protected]
Mevr. T. Rademaker, leerjaar 3[email protected]
Dhr. J. de Rijk, leerjaar 4[email protected]

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren