Te laat komen
In de bovenbouw én onderbouw meldt een leerling de volgende dag zich om 8.00 uur ’s ochtends bij de administratie als hij/ zij te laat komt.

Ziek – en beter melden
U kunt uw zoon/dochter om 8.00 uur ziek melden op 010 – 52 128 22. Is uw zoon/ dochter na een weekend nog ziek? Dan graag weer opnieuw ziek melden. Afspraken bij dokter/ tandarts/ orthodontist e.d. graag zoveel mogelijk buiten schooltijd maken. Ook deze kunt u doorgeven via 010 – 52 128 22 of via het e-mailadres: [email protected].

Bijzonder verlof
Bijzonder verlof (rouw, trouw of vakantie) kunt u aanvragen bij de directie. Onderstaand aanvraagformulier kunt u invullen en opsturen naar de directie. Zo mogelijk graag minimaal vijf dagen van tevoren. Bij onwettig verzuim zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.

Directie

Mevr. D. van den Berg – Evers[email protected]
Mevr. C. Heetland[email protected]
Dhr. J. Broeren[email protected]
Mevr. M. van Eck[email protected]

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren