Te laat komen
Leerlingen die te laat zijn, moeten altijd hun rode kaart laten aftekenen bij de administratie vóór ze naar de les gaan. Bij binnenkomst van het lokaal wordt hun kaart gecontroleerd door de vakdocent. In de onderbouw mag een leerling 3 keer te laat komen, voordat hij/zij zich om 8.00 uur ’s ochtends moet melden bij de administratie; een leerling uit de bovenbouw meldt zich direct de volgende dag om 8.00 uur.

Ziek – en beter melden
U kunt uw zoon/dochter tussen 8.00 uur en 8.30 uur ziek melden op 010-52 128 22.
Is uw zoon/dochter na een weekend nog ziek? Dan graag weer opnieuw ziek melden. Afspraken bij dokter/tandarts/orthodontist e.d. graag zoveel mogelijk buiten schooltijd maken. Ook deze kunt u doorgeven via 010-52 128 22.

Bijzonder verlof
Bijzonder verlof (rouw en trouw) kunt u via de mail aanvragen bij het betreffende afdelingshoofd. Zo mogelijk graag minimaal vijf dagen van tevoren. Bij onwettig verzuim zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren