De uiterste inschrijfdatum voor schooljaar 2020/2021 voor het reguliere vmbo en het HGL is 11 maart 2020.

Wanneer ben je toelaatbaar op de MBS?

  • Passend niveau: (vmbo bbl, kl, gl/tl en gl/tl/havo (HGL)
  • Passend in ons schoolprofiel?

Graag meenemen naar het gesprek:

  • Originele formulier schooladvies van de basisschool
  • Uitdraai van het leerlingvolgsysteem van de laatste drie schooljaren
  • Onderwijskundig rapport of de digitale code om het onderwijskundig rapport te kunnen downloaden
  • Identiteitskaart of paspoort
  • Eventuele overige informatie die van belang kan zijn voor ons.

Inschrijfdagen:

Woensdag 19 februari 2020:  14.00 uur – 16.30 uur
Maandag 9 maart 2020: 18.30 uur – 20.30 uur
Dinsdag 10 maart 2020: 18.30 uur – 20.30 uur
Woensdag 11 maart 2020:14.00 uur – 17.00 uur

De post wordt niet meer overal bezorgd daarom kiezen wij ervoor de vooraangemelde leerlingen maandag 23 maart per mail bericht te sturen of ze zijn aangenomen op de MBS.

Als aan alle aannamevoorwaarden is voldaan wordt de inschrijving definitief. Bij twijfelgevallen zal de Aannamecommissie beslissen.

Inschrijving lwoo
Als uw kind in aanmerking komt voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs dient u voor 1 februari 2020 een afspraak te maken met dhr. Verschoor, coördinator lwoo: 010-5212822 of [email protected].

De inschrijving voor het lwoo sluit op 1 maart 2020.

Recreatie-Vrije-tijd

Recreatie & Vrije tijd

groen-meisje-met-kruiwagen

Dier & Natuur

tekenen-in-de-klas

Kunst & Design

in-de-werkplaats

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren