De uiterste inschrijfdatum voor schooljaar 2022/2023 voor het vmbo en het HGL is nog niet bekend.

Wanneer ben je toelaatbaar op de MBS?

  • Passend niveau: (vmbo bbl, kl, gl/tl en gl/tl/havo (HGL)
  • Passend in ons schoolprofiel?

Graag meenemen naar het gesprek:

  • Originele formulier schooladvies van de basisschool
  • Uitdraai van het leerlingvolgsysteem van de laatste drie schooljaren
  • Onderwijskundig rapport of de digitale code om het onderwijskundig rapport te kunnen downloaden
  • Identiteitskaart of paspoort
  • Eventuele overige informatie die van belang kan zijn voor ons.

Inschrijfdagen:

Maandag 14 maart 2022: 18.30 uur – 20.30 uur
Dinsdag 15 maart 2022: 18.30 uur – 20.30 uur
Woensdag 16 maart 2022:14.30 uur – 17.00 uur

Als aan alle aannamevoorwaarden is voldaan wordt de inschrijving definitief. Bij twijfelgevallen zal de Aannamecommissie beslissen.

Inschrijving lwoo
Als uw kind in aanmerking komt voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs dient u voor 1 februari 2022 een afspraak te maken met dhr. Verschoor, coördinator lwoo: 010-5212822 of [email protected].

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren