De uiterste inschrijfdatum voor schooljaar 2023/2024 voor het vmbo en het HGL is 17 maart 2023.
Interesse tonen kan vanaf 2 januari 2023.

Wanneer ben je toelaatbaar op de MBS?

  • Passend niveau: (vmbo bbl, kl, gl/tl en gl/tl/havo (HGL)
  • Passend in ons schoolprofiel?

Graag meenemen naar het gesprek:

  • Originele formulier schooladvies van de basisschool
  • Uitdraai van het leerlingvolgsysteem van de laatste drie schooljaren
  • Onderwijskundig rapport of de digitale code om het onderwijskundig rapport te kunnen downloaden
  • Identiteitskaart of paspoort
  • Eventuele overige informatie die van belang kan zijn voor ons.

Inschrijfdagen:

Maandag 13 maart 2023: 18.30 uur – 20.30 uur
Dinsdag 14 maart 2023: 14.30 uur – 16.30 uur
Woensdag 15 maart 2023:14.30 uur – 16.30 uur

Als aan alle aannamevoorwaarden is voldaan kan gestart worden met de aanname, pas wanneer de handtekeningen op het inschrijfformulier zijn gezet, wordt de inschrijving definitief.

Inschrijving lwoo
Als uw kind in aanmerking komt voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs dient u voor 1 februari 2023 een afspraak te maken met dhr. Verschoor, Aanname – lwoo: telefonisch 010-5212822 of per mail [email protected].

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren