Wanneer ben je toelaatbaar op de MBS?

  • Passend niveau: (vmbo bbl, kl, gl/tl en gl/tl/havo (HGL)
  • Passend in ons schoolprofiel?

Graag meenemen naar het gesprek:

  • Originele formulier schooladvies van de basisschool
  • Uitdraai van het leerlingvolgsysteem van de laatste drie schooljaren
  • Onderwijskundig rapport of de digitale code om het onderwijskundig rapport te kunnen downloaden
  • Identiteitskaart of paspoort
  • Eventuele overige informatie die van belang kan zijn voor ons.

Als aan alle aannamevoorwaarden is voldaan, kan gestart worden met de aanname. Pas wanneer de handtekeningen op het inschrijfformulier zijn gezet, wordt de inschrijving definitief.

Graag aandacht voor het volgende:
MBS is een ‘Groene’ school, we werken en leren veel met bloemen, planten en dieren. Het komt steeds vaker voor dat kinderen allergisch zijn voor dieren of een bepaalde plantsoort. Ook de materialen die we voor de dierverzorging gebruiken zoals zaagsel en hooi veroorzaken weleens allergische klachten. Wij kunnen en willen leerlingen niet uitsluiten van de beroepsgerichte vakken dus mocht het zo zijn dat uw kind last heeft van allergieën, neemt u dan voor de aanmelding even contact met ons op. We overleggen dan graag met u of de MBS een geschikte school voor uw kind is.

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren