Mailanchthon Monthly

Lees hier de nieuwsbrief (december) van Melanchthon Wilgenplaslaan

Introductie Sportdag

Op vrijdag 13 september is de introductiesportdag voor leerjaar 1, 2 én 3.Tijdens deze sportdag zullen de leerlingen op een leuke manier kennis maken met elkaar en de medewerkers van Melanchthon Wilgenplaslaan. 08:45 – 11:00 Leerjaar 311:00 – 13:00 Leerjaar Lees meer…

Start schooljaar 2019-2020

Op dinsdag 3 september en woensdag 4 september zijn de kennismakingsgesprekken met de mentoren van Melanchthon Wilgenplaslaan. Deze gesprekken vinden plaats tussen 14.00 uur en 18.00 uur. De ouder(s)/verzorger(s) ontvangen aan het einde van de zomervakantie een brief met daarin de Lees meer…

It’s Learning

In het schooljaar 2019-2020 zal Melanchthon Wilgenplaslaan geen gebruik meer maken van de digitale leeromgeving It’s Learning. Voor het tonen van cijfers/absentie en het doen van algemene mededelingen zal gebruik worden gemaakt van SOMtoday. Bij de start van het nieuwe Lees meer…

Uitstekende examenresulaten!

Melanchthon Wilgenplaslaan is een excellente VMBO met uitstekende examenresultaten. Na het tweede tijdvak zijn de slagingspercentages: BBL: 100%KBL: 100%GL: 95% Alle medewerkers van Melanchthon Wilgenplaslaan feliciteren alle gediplomeerden en wensen hen veel succes op het MBO!

Geslaagd! Gefeliciteerd!

De medewerkers van Melanchthon Wilgenplaslaan feliciteren alle examenkandidaten die in het eerste tijdvak zijn geslaagd voor hun VMBO basis, kader en de gemengde leerweg examen! We zijn uiteraard heel erg trots op de leerlingen die het afgelopen jaar keihard hebben Lees meer…

Aanmelden (LWOO) op Melanchthon Wilgenplaslaan

Is uw zoon of dochter op onze open lesmiddag en of onze open dag geweest en wilt u hem of haar op Melanchthon Wilgenplaslaan inschrijven? Door op onderstaande link te klikken komt u bij het (voor) aanmeldformulier van Melanchthon Wilgenplaslaan. Lees meer…

Melanchthon Wilgenplaslaan is voor het eerst ‘excellent’!

Je gunt alle Rotterdamse leerlingen een school als Melanchthon Wilgenplaslaan! Melanchthon Wilgenplaslaan ontving op maandag 21 januari jl. het predicaat ‘Excellent’ van de Inspectie van het Onderwijs. De Onderwijsinspectie deelt elk jaar de predicaten ‘excellent’ uit aan scholen die niet Lees meer…

Nieuwsbrief nov/dec 2018

De nieuwsbrief van november / december 2018 is uit. Hierin vindt u o.a. informatie over: Jurybezoek Excellente Scholen MySkills Stage leerjaar 4 Projectweek veilig opgroeien Door te klikken op onderstaande link kunt u de nieuwsbrief openen. Veel leesplezier! Nieuwsbrief-MWL-novdec-2018

Uitnodiging: Informatieavond Social Media

Op donderdag 29 november 2018 organiseren de ouderraad en de schooloudercontactpersonen samen met, dhr. Tiel (Stichting Dock) een informatieavond met als thema Social Media. Uiteraard bent u van harte welkom tijdens deze informatie avond.