Corona-update

Dinsdag 24 maart 2020 is door de Minister van Onderwijs de beslissing medegedeeld dat het centrale eindexamen dit jaar komt te vervallen. Deze beslissing heeft grote impact op de organisatie en afronding van het schoolexamen op onze school. Maar vooral voor de leerlingen in de eindexamenklassen betekent dit besluit nogal wat. Deze leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn gisteren op de hoogte gesteld.

Naast dit besluit heeft CVO (Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs, waar Melanchthon Wilgenplaslaan deel van uitmaakt) nog een aantal besluiten genomen, waar wij jullie over willen informeren.

Goed toekomstgericht onderwijs

Goed contact met ouders